Wademekum Turysty

Czy wiesz że?
W gramatyce słoweńskiej obok liczby pojedynczej i mnogiej występuje także liczba podwójna, określająca przedmioty tworzące pary. Tego typu forma jest ewenementem językowym, zachowanym obok słoweńskiego jedynie w języku dolno- i górnołużyckim.

Quiz

Quiz
Copyright © 2024 Navtur.pl - Wirtualny przewodnik po świecie.