Polska

Polska (Rzeczpospolita Polska) to państwo w środkowej Europie, położone pomiędzy Sudetami, Karpatami, a Morzem Bałtyckim. Od południa Polska sąsiaduje z Czechami i Słowacją, od wschodu z Ukrainą i Białorusią, na północnym wschodzie z Litwą i Rosją (obwód kaliningradzki), a na zachodzie z Niemcami. Większość północnej granicy Polski wyznacza wybrzeże Morza Bałtyckiego. Na kierunku równoleżnikowym Polska rozciąga się na długości 649 km (5°50′) co powoduje różnicę w długości trwania dnia między północną i południową częścią kraju. Latem na północy dzień jest dłuższy o ponad godzinę niż na południu (zimą zaś, odwrotnie). Polska jest to kraj, którego przeważającą część zajmują tereny nizinne (85%). Wyżyny oraz wysokie góry znajdują się jedynie w południowej części kraju. Najwyższym szczytem jest znajdująca się w Tatrach Wysokich na granicy polsko-słowackiej góra Rysy mierząca 2499 metrów n.p.m. Nazwa kraju prawdopodobnie wywodzi się od zachodniosłowańskiego plemienia Polan i zaczęła być używana na przełomie X i XI wieku. W owym czasie główny ośrodek państwa Polan stanowiło Gniezno, a pierwszym historycznym władcą piastowskim był natomiast książę Mieszko I. W XVI stuleciu po podpisaniu unii z Litwą, Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się jednym z największych i najbardziej wpływowych państw na starym kontynencie. Sytuacja ta trwała aż do drugiej połowy XVIII wieku, kiedy to ziemie Rzeczypospolitej zostały rozdzielone przez sprzymierzonych zaborców: Prusy, Rosję i Austrię. Do najważniejszych rejonów turystycznych w Polsce zaliczyć możemy m.in. Sudety, Karpaty z łańcuchem tatrzańskim, Podkarpacie, Góry Świętokrzyskie oraz niezwykle malowniczą Jurę Krakowsko-Częstochowska z licznymi skałkami oraz średniowiecznymi warowniami. Na uwagę zasługuje także znajdująca się na północy Kraina Wielkich Jezior Mazurskich. Stanowi ona największy w całym kraju kompleks jezior połączonych malowniczymi kanałami z największym zbiornikiem wodnym kraju Jeziorem Śniardwy (113,8 km²).