Regulamin serwisu Navtur.pl

§1

Serwis internetowy navtur.pl, umożliwia użytkownikom zakładanie i prowadzenie profilu, dodawanie swoich zdjęć z podróży i ciekawych miejsc oraz komentowanie zdjęć pozostałych użytkowników.

§2

Prowadzenie profili dodawanie zdjęć oraz komentowanie możliwie jest wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu navtur.pl

§3

  1. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie profilu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem;
  2. W ramach świadczenia usługi określonej w §2 niniejszego Regulaminu serwis navtur.pl może publikować zamieszczone przez użytkowników treści oraz zdjęcia na stronach serwisu oraz innych serwisów partnerskich, w celu promowania w Internecie serwisu navtur.pl;
  3. Użytkownicy serwisu navtur.pl publikują na stronach swoich profili wszelkie zdjęcia, opisy oraz komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność. Navtur.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.

§4

Niedopuszczalne jest podejmowanie na stronach profili działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, w tym szczególnie niedopuszczalne jest:

  1. umieszczanie przez użytkowników na stronach ich profili treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,
  2. umieszczanie przez użytkowników na stronach ich profili materiałów tekstowych i graficznych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

§5

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach serwisu navtur.pl przekazów reklamowych.

§6

Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach profili treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich.

§7

Redakcja serwisu Navtur.pl zastrzegają sobie prawo do blokowania i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników oraz do blokowania uczestnictwa w serwisie w stosunku do osób naruszających zapisów w paragrafach §4, §5 i §6 niniejszego Regulaminu.

§8

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa redakcja serwisu navtur.pl może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących w serwisie sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§9

Redakcja serwisu navtur.pl nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu spowodowane niezależnymi czynnikami. W szczególności należą do nich: zdarzenia losowe, przerwy w dostawie usług technicznych, problemy techniczne wynikające z konserwacji sprzętu, zmiany konfiguracji lub wprowadzania nowych funkcji Serwisu. Redakcja nie odpowiada też za utratę danych przechowywanych na kontach użytkowników w przypadku ich utraty z jakiegokolwiek powodu. Redakcja zastrzega sobie także prawo do okresowych przerw w działaniu serwisu bez podania przyczyny.

§10

Redakcja serwisu navtur.pl zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.

§11

Ochrona prywatności

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe użytkowników serwisu navtur.pl będą przetwarzane w celu prowadzenia akcji promocyjnych i działań marketingowych, w tym przesyłania na adres poczty elektronicznej Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
  2. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania;
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia swojego konta w serwisie. Żądanie zamknięcia konta należy nadesłać na adres e-mail: info(at)navtur.pl.