Surinam

Surinam (Republika Surinamu) to niewielki kraj w Ameryce Południowej, położony w północnej części kontynentu nad Oceanem Atlantyckim. Jest najmniejsze niepodległe państwo Ameryki Południowej, które zajmuje powierzchnię nieco ponad 163 tysiące km². W drugiej połowie XVII wieku tereny obecnego Surinamu objęte zostały holenderską kolonią. Na początku XIX wieku Surinam (nazywany wówczas Gujaną Holenderską) przez jakiś czas pozostawał w rękach Brytyjczyków, jednak bardzo szybko powrócił do Holandii. Po drugiej wojnie światowej Surinam stał się równouprawnioną częścią Holandii, a w 1954 roku otrzymał status holenderskiego terytorium zamorskiego i autonomię. Ostatecznie kraj ten uzyskał niepodległość 25 listopada 1975 roku. Geograficzne graj ten podzielony jest na dwie części: południową i północną. Część północna położona jest w obrębie Niziny Gujańskiej, a południowa zajmuje część Wyżyny Gujańskiej, gdzie dominują Góry Wilhelminy z najwyższym szczytem kraju - Juliana Top (1280 metrów n.p.m.). W 1998 roku pierwotny deszczowy las równikowy środkowo-zachodnim Surinamie objęty został Rezerwatem Przyrody Środkowego Surinamu, który w 2000 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Chroni on górne dorzecze rzeki Coppename, źródła rzek Lucie, Oost, Zuid, Saramaccz oraz Gran Rio i składa się z szerokiej gamy reliefów i ekosystemów, istotnych dla ochrony natury ze względu na ich niezakłócony stan. Stolicą oraz największym miastem Surinamu jest położone w północnej części kraju nad brzegiem oceanu zabytkowe kolonialne miasto Paramaribo.