Belgia (Koninkrijk België) - Przewodnik

Kraj: Belgia · Kontynent: Europa
Stolica: Bruksela · Waluta: euro
Powierzchnia: 30 528 km² · Populacja: 10 584 534
Stolica - Bruksela
Miasta Connor· 2303
Brugia
Miasta Connor· 2189

Belgia - Informacje ogólne o kraju

Belgia (Królestwo Belgii) to niewielkie państwo federacyjne w zachodniej Europie, położone w południowej części historycznego rejonu zwanego Niderlandy. W swoich obecnych granicach kraj ten istnieje od 1830 roku i podzielony jest na trzy strefy językowe: francuską, niderlandzką i niemiecką. Belgia jest państwem federalnym,a jej podział administracyjny odzwierciedla złożoną strukturę etniczną, językową i kulturową tego kraju. Znajdują się tu trzy niezależne strefy autonomiczne: Region Stołeczny Brukseli, Region Flamandzki i Region Waloński. Mieszkańcy Regionu Flamandzkiego, zwanego potocznie Flandrią mówią prawie niemal wyłącznie w języku niderlandzkim, który w kontekście Belgii nazywany jest zwykle flamandzkim. Zdecydowana większość mieszkańców Walonii posługuje się językiem francuskim, natomiast w Regionie Stołecznym Brukseli oficjalnie obowiązują obydwa te języki. Oprócz tego na niewielkim obszarze we wschodniej Belgii mieszka ludność posłująca się na co dzień językiem niemieckim. Przeważającą część powierzchni Belgii zajmują malownicze niziny oraz równiny. Jedynie w południowo-wschodniej części kraju znajdują się tereny silnej pofałdowane. Ich krajobraz stanowią głównie silnie zalesione niewielkie góry Ardeny. Belgia leży w zlewisku Morza Północnego, i prawie całe jej terytorium należy do dorzecza dwóch rzek: Skaldy i Mozy. We Flandrii znajduje się też gęsta sieć kanałów odwadniających poldery. Najwyższym punktem Belgii jest znajdujący się w pobliżu niemieckiej granicy szczyt Signal de Botrange. Jego wierzchołek sięga 694 metrów n.p.m. Największymi atrakcjami turystycznymi Belgi są przede wszystkim piękne i pełne zabytków miasta. Do najciekawszych z nich zaliczyć możemy m.in. Brukselę, Brugię, Antwerpię, Gandawię, Liége czy Tongeren. Stolica Belgi, Bruksela jest jednocześnie stolicą Unii Europejskiej. Oprócz zabytkowych miast spotkać można tu także wiele popularnych nadmorskich uzdrowisk jak Spa czy Ostenda.

Belgia - Kilmat
W Belgii panuje klimat umiarkowanie ciepły, morski charakteryzujący się dużymi zachmurzeniami oraz częstymi opadami deszczów, które w rejonach górskich (Ardeny) utrzymują się do nawet 200 dni w roku. Lata z reguły bywają dość ciepłe i łagodne, ale rzadko gorące. Zimy zaś przeważnie są chłodne, a czasami mroźne. Im dalej na południe tym temperatura o kilka stopni rośnie. Dlatego Walonię uważa się zwykle za cieplejszą aniżeli Flandrię, choć na wschodzie jest już nieco chłodniej ze względu na wpływ ostrzejszego klimatu kontynentalnego.
Belgia - Historia
Terytorium współczesnej Belgii jest zamieszkane przez ludzi od co najmniej 100 tysięcy lat. Wschodnia Belgia ma jedną z najwyższych koncentracji miejsc śladów życia neandertalczyków w Europie. Pierwsze na świecie neandertalskie szczątki zostały odkryte w Engis, na przedmieściach miasta Liege w 1829 roku. W późniejszym czasie zostały znalezione także na Sclayn, Spy-sur-l'Orneau, Trooz, La Naulette i Veldwezelt-Hezerwater. ...
PRZECZYTAJ CAŁOŚĆ
Belgia - Wademekum turysty
Rewitalizacja budynku administracji portu w Antwerpii
Wieże strażnicze beffroi
Ardeny
Belgijska czekolada
Zdjęcia [272]
Leuven
Miasta Elvis18· 225
Leuven
Miasta Elvis18· 221
Leuven
Miasta Elvis18· 224
Leuven
Miasta Elvis18· 224
Leuven
Miasta Elvis18· 223
Leuven
Miasta Elvis18· 227