Belgia

Belgia (Królestwo Belgii) to niewielkie państwo federacyjne w zachodniej Europie, położone w południowej części historycznego rejonu zwanego Niderlandy. W swoich obecnych granicach kraj ten istnieje od 1830 roku i podzielony jest na trzy strefy językowe: francuską, niderlandzką i niemiecką. Belgia jest państwem federalnym,a jej podział administracyjny odzwierciedla złożoną strukturę etniczną, językową i kulturową tego kraju. Znajdują się tu trzy niezależne strefy autonomiczne: Region Stołeczny Brukseli, Region Flamandzki i Region Waloński. Mieszkańcy Regionu Flamandzkiego, zwanego potocznie Flandrią mówią prawie niemal wyłącznie w języku niderlandzkim, który w kontekście Belgii nazywany jest zwykle flamandzkim. Zdecydowana większość mieszkańców Walonii posługuje się językiem francuskim, natomiast w Regionie Stołecznym Brukseli oficjalnie obowiązują obydwa te języki. Oprócz tego na niewielkim obszarze we wschodniej Belgii mieszka ludność posłująca się na co dzień językiem niemieckim. Przeważającą część powierzchni Belgii zajmują malownicze niziny oraz równiny. Jedynie w południowo-wschodniej części kraju znajdują się tereny silnej pofałdowane. Ich krajobraz stanowią głównie silnie zalesione niewielkie góry Ardeny. Belgia leży w zlewisku Morza Północnego, i prawie całe jej terytorium należy do dorzecza dwóch rzek: Skaldy i Mozy. We Flandrii znajduje się też gęsta sieć kanałów odwadniających poldery. Najwyższym punktem Belgii jest znajdujący się w pobliżu niemieckiej granicy szczyt Signal de Botrange. Jego wierzchołek sięga 694 metrów n.p.m. Największymi atrakcjami turystycznymi Belgi są przede wszystkim piękne i pełne zabytków miasta. Do najciekawszych z nich zaliczyć możemy m.in. Brukselę, Brugię, Antwerpię, Gandawię, Liége czy Tongeren. Stolica Belgi, Bruksela jest jednocześnie stolicą Unii Europejskiej. Oprócz zabytkowych miast spotkać można tu także wiele popularnych nadmorskich uzdrowisk jak Spa czy Ostenda.