Serbia

Serbia (Republika Serbii) to niewielkie państwo w południowo-wschodniej Europie, położone w przeważającej części na Bałkanach. W swoim obecnym kształcie kraj ten powstał w 2006 roku po rozpadzie federacji Serbii i Czarnogóry (wcześniej Jugosławia). Kraj nie posiada dostępu do morza, jednak dzięki Dunajowi możliwa jest żegluga do innych państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz do Morza Czarnego. Serbia to kraj głównie wyżynno-górzysty, którego trzon stanowią majestatyczne Góry Dynarskie. Najwyższym punktem kraju jest położona na granicy na granicy bułgarsko-serbskiej góra Midżur (2169 metrów n.p.m.). Serbia to kraj o niezwykle bogatej historii i kulturze, który stanowi prawdziwą mieszankę kultur. Wokół słowiańskiego rdzenia dostrzec można tu wiele wpływów tureckich, madziarskich czy muzułmańskich. Na turystów czeka tu wiele zabytkowych miast, cerkwi czy średniowiecznych twierdz. Z krajów byłej Jugosławii to właśnie Serbia należy do najrzadziej odwiedzanych przez turystów.