Rumunia

Rumunia to państwo w południowo-wschodniej Europie, rozłożone na terenie Karpat u wybrzeża Morza Czarnego. Stolicą oraz największym miastem kraju jest położony na południu kraju Bukareszt. Rumuni są potomkami dwóch wielkich starożytnych ludów, Getów (zwanych przez rzymian Dakami) oraz samych Rzymian. W swoim obecnym kształcie kraj ten powstał w 1861 roku po połączeniu się naddunajskich księstw Mołdawii oraz Wołoszczyzny, do których wiek później dołączył także Siedmiogród (zwany także często Transylwanią). Mimo, że powszechnie uważa się Rumunię za kraj bałkański to z geograficznego punktu widzenia jest to tylko po części prawdą. Na Półwyspie Bałkańskim położona jest tylko część kraju zwana Dobrudżą. Rumunia jest miejscem, w którym Zachód spotyka się ze Wschodem, tradycje łacińskie przenikają z kultura słowiańska i orientalną, a stare miesza z nowym. Większą część terytorium Rumunii zajmują wyżyny oraz majestatyczne Karpaty z dominującymi pasmami gór Fogaraskich, Sybińskich i Zachodniorumuńskich. Na terenie kraju znajduje się przeszło połowa wielkiego łańcucha karpackiego. Najwyższym szczytem Rumunii jest położony w Górach Fogaraskich (Karpaty Południowe) - Moldoveanu (2544 metry n.p.m.). Mówi się, że aby dokładnie poznać rumuńskie góry należy spędzić w nich co najmniej kilkanaście urlopów. W rumuńskich górach spotkać można niezliczoną ilość jaskiń (niektóre źródła podają, że jest ich około 11 tysięcy) z których znaczna część udostępniona jest dla turystów. Przemierzając rumuńskie szlaki, niemal na każdym kroku napotkać możemy liczne pamiątki bogatej przeszłości oraz kultury w postaci malowniczych miasteczek, okazałych zamków czy licznych monastyrów (prawosławne klasztory). Do najciekawszych i najchętniej odwiedzanych regionów kraju należą m in. kojarzona na całym świecie z zamczyskami oraz wampirami Transylwania (Siedmiogród), Dobrudża z niezwykle malowniczą Deltą Dunaju oraz rozsiane pośród gór Oltenii czy na Bukowinie średniowieczne monastyry. Najsłynniejszym z nich jest określany mianem Kaplicy Sykstyńskiej wschodu Monastyr Woroniec (Monastyr Voroneţ). Rumunia stanowi jedno z ostatnich miejsc w Europie gdzie człowiek czuje się naprawdę swobodnie. Większość szlaków nie jest jeszcze zadeptywana przez tłumy turystów, a często można także i natrafić tu na stada dzikich zwierząt. W dodatku bez obaw, można biwakować na dziko.