Rosja

Rosja to potężne państwo rozciągające się od wschodniej Europy poprzez północną część Azji aż po Ocean Spokojny. Obszarowo jest to największy kraj świata. Przeszło trzy czwarte kraju znajduje się na obszarze Azji i potocznie nazywane bywa Syberią. Tereny te charakteryzują się surowym klimatem i zamieszkiwane są przez niewielką liczbę ludności (tajga i tundra). Początki państwowości rosyjskiej sięgają IX wieku. Kultura rosyjska kształtowała się pod silnym wpływem Słowian południowych, Bizancjum oraz Tatarów. Obecnie Rosja to kraj dużych kontrastów. Poza bogatą Moskwą w większości regionów panuje bieda i ubóstwo. Prawie połowę powierzchni Rosji zajmują rozległe lasy. Ze względu na ogromny obszar jaki zajmuje Rosja napotkać możemy tu zróżnicowaną rzeźbę terenu, a także bogactwo krajobrazów. Wyróżnić możemy w nim m in. Nizinę Zachodniosyberyjską, Wyżynę Środkowosyberyjską, Południową Syberię oraz położony na wschód od rzeki Leny - Daleki Wschód. Najwyższym szczytem Rosji jest znajdująca się w górach Kaukaz - góra Elbrus (5642 metry n.p.m.). W europejskiej części Rosji wytworzyły się dwa popularne regiony turystyczne. Pierwszym z nich jest bogaty w źródła wód mineralnych regon kaukasko-czarnomorski z jednym z najdłuższych miast świata Soczi (jego wybrzeże ciągnie się na obszarze blisko 150 km). Drugi zaś, to rozciągający się od zachodnich granic Rosji aż do Uralu tzw. Złoty Pierścień Rosji. Obejmuje on liczne szlaki turystyczne, przechodzące przez średniowieczne miasta Rosji. Północny teren kraju to jedynie miejsce gdzie można poczuć ducha Starej Rusi. To właśnie tutaj zachowało się najwięcej zabytków starej architektury drewnianej.