Spira - panorama

Spira to miasto w zachodnich Niemczech, położone na obszarze Niziny Górnoreńskiej około 20 kilometrów w kierunku południowym od Mannheim. Jest to jedno z najstarszych niemieckich miast, którego początki sięgają pierwszego wieku naszej ery. Wtedy to znajdował się tu rzymski obóz warowny zwany Civitas Nemetum. Stanowił on bazę wypadową dla dalszych podbojów cesarstwa na wschodnim brzegu Renu. W IV wieku n.e. w Spira stała się siedzibą biskupa co spowodowało, że rozpoczęto też budowę w mieście pierwszych kościołów i klasztorów. W 969 roku ówczesny Święty Cesarz Rzymski Otton I Wielki nadał miastu immunitet, na mocy którego Spira dostała się pod kontrolę i władzę biskupów. Niespełna wiek później rozpoczęto budowę monumentalnej katedry. Czasy największej świetności przypadły na panowanie dynastii salickiej. Pd 1294 roku Spora cieszyła się statusem wolnego miasta Rzeszy. W kolejnych wiekach odbyło się tu 50 posiedzeń sejmu. Na jednym z nich w 1526 roku zdecydowano, że w mieście będzie miał swoją siedzibę Sąd Kameralny Rzeszy (Reichskammergericht) będący najwyższą instancją sądownictwa niemieckiego w epoce nowożytnej (XVI-XVIII wiek). Również w czasie tego sejmu podjęto uchwałę zabraniającą przechodzenia na luteranizm, przeciwko czemu zaprotestowało sześć księstw i 14 miast co zapoczątkowało schizmę w Kościele. Od tego czasu zwolenników reformacji nazywa się protestantami. W 1688 roku w czasie wojny palatynackiej Spira została najechana i zniszczona przez wojska francuskie. Odbudowa miasta rozpoczęła się jeszcze w tym samym wieku. W 1816 roku w wyniku postanowień kongresu wiedeńskiego Spira stała się stolicą Palatynatu co przyśpieszyło dalszy rozwój miasta. Wtedy to rozpoczęto budowę nowych domów mieszkalnych poza murami starożytnego miasta.

Zwiedzanie

Miastu udało się uniknąć większych zniszczeń podczas ostatnich wojen światowych, dzięki czemu do czasów obecnych zachowało się wiele cennych i zabytkowych budowli. Najważniejszym zabytkiem miasta jest wzniesiona na przełomie XI-XII wieku romańska Katedra Najświętszej Marii Panny i św. Szczepana (St. Maria und St. Stephan). W 1981 roku świątynia ta została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pozostałe zabytki miasta to m in. stanowiąca pozostałość po średniowiecznych murach miejskich zachodnia brama miejska (Altpörte), kościoły św. Józefa, św. Trójcy, św. Ducha oraz wybudowany na początki XX i upamiętniający wystąpienie Marcina Lutra na sejmie Rzeszy - Kościół Pamięci.

mail

Multimedia