Moguncja - panorama

Moguncja (Mainz) to miasto w zachodnich Niemczech, położone przy ujściu rzeki Men do Renu. Jego początki sięgają zamierzchłych czasów starożytnych, kiedy Celtowe założyli tu jedną ze swoich osad. Jakiś czas później została ona podbita i zajęta przez Rzymian, którzy utworzyli tu swoją kolonię zwaną Moguntiacum. Osada stanowiła ważną bazę wypadową do podboju okolicznych ziem. Korzystne położenie spowodowało, że bardzo szybko niewielki obóz wojskowy rozrósł się w znaczący ośrodek handlowy. Około IV wieku n.e. w miasto stało się siedzibą biskupstwa, a potem arcybiskupstwa. W owym czasie Moguncja stanowiła dla chrześcijan ważny przyczółek do szerzenia wiary. Dynamiczny rozwój spowodował, że w okresie średniowiecza Moguncja stała się jednym z najzamożniejszych niemieckich miast. Najważniejsze funkcje państwowe piastowali tu arcybiskupi, którzy odpowiedzialni byli także za koronację królów i cesarzy. Począwszy od połowy XIV wieku, aż do 1806 roku w Moguncji znajdowała się siedziba arcybiskupa-elektora Rzeszy, jednego z trzech najważniejszych duchownych w kraju. Okres świetności miasta zakończył się wraz z wybuchem wojny trzydziestoletniej (1618-1648) w której starły się ze sobą protestanckie państwa I Rzeszy (Świętego Cesarstwa Rzymskiego) z katolicką dynastią Habsburgów. W czasie walk miasto zostało podbite i zajęte na kilka lat przez Szwedów. Niespełna wiek później, w czasie wojen napoleońskich Moguncja okupowana była przez wojska Napoleona. Jednak najcięższy okres w swoich dziejach miasto przezywało w czasie II wojny światowej, kiedy to w wyniku licznych alianckich nalotów bombowych zniszczona została znaczna część średniowiecznej zabudowy. Po wojnie część zabytków została odbudowana.

Zwiedzanie

Serce miasta stanowi niewielki rynek (Markt) wokół którego skupiona jest większość zabytków Moguncji. Najważniejszym z nich jest monumentalna romańska katedra Świętych Marcina i Szczepana (Der Hohe Dom zu Mainz). Jest to jedna z największych i najcenniejszych świątyń zarówno w Nadrenii-Palatynacie jaki całych Niemczech. Porównuje się ją z kościołami w Wormacji i Spirze (wszystkie trzy to katedry cesarskie). Zanim powstała dzisiejsza katedra, w jej miejscu znajdował się konsekrowany w 911 roku przez arcybiskupa Hatto I - kościół św Jana. Obecna świątynia powstała zaś na przełomie XI i XIII wieku. Zbudowana została z charakterystycznego czerwonego piaskowca i jest podobna do wielu innych katedr w regionie. We wnętrzu katedry warto zwrócić uwagę na strzelistą XIX wieczną neogotycką ambonę oraz bogato udekorowane grobowce arcybiskupów mogunckich. Dzieła w większości są wtórnie wmurowane w ściany filarów międzynawowych. Pozostałe ważne zabytki Moguncji to m.in. XVII wieczna twierdza Zitadelle Mainz, gotycki kościół św. Kwintyna (Sankt Quinti), rokokowo-klasycystyczny kościół św Ignacego (Sankt Ignatz), XV wieczny (wielokrotnie później przebudowywany) Pałac Elektorski (Kurfürstlisches Schloß) w którym obecnie ma swoją siedzibę Muzeum Historii Rzymsko-Germańskiej, kościół św. Szczepana (Sankt Stephankirche) oraz znajdujące się na starym mieście liczne budynki z muru pruskiego. Dużą atrakcją turystyczną jest także samo położenie miasta nad Renem. W okresie letnim nad rzeką organizowany jest słynny widowiskowy pokaz sztucznych ogni zwany Rhein in Flammen.

Jan Gutenberg

Z miastem związany jest także słynny niemiecki drukarz i rzemieślnik Jan Gutenberg (1398-1468). Był on twórcą pierwszej przemysłowej metody druku na świecie. W 1448 roku założył w Moguncji pierwszą drukarnię, w której 7 lat później wydrukowano słynną "Biblię Gutenberga". Obecnie w Dom Haus zum Römischen Kaiser znajduje się niezwykle ciekawe muzeum (Gutenberg-museum) poświęcone sławnemu drukarzowi.

mail

Multimedia