Bonn - panorama

Bonn to miasto w zachodnich Niemczech, położone nad rzeką Ren w odległości około 30 km w kierunku południowym od Kolonii. Jego historia sięga czasów starożytnych, kiedy to znajdowała się tu jedna z rzymskich kolonii zwana Castra Bonnensia. W XIII wieku miasto przystąpiło do Konfederacji Reńskiej, a na przełomie XVII i XVIII wieku rezydowali tu książęta z Kolonii. W 1770 roku w Boon urodził się wybitny niemiecki kompozytor i pianista - Ludwig van Beethoven. To właśnie tutaj spędził on swoje dzieciństwo. Do czasów obecnych zachował się jego rodzinny dom w którym obecnie znajduje się muzeum (Beethoven-Haus) poświęcone kompozytorowi. Beethoven-Haus szczyci się jedną z największych na świcie kolekcji rękopisów i eksponatów związanych z życiem i twórczością Beethovena. Po II wojnie światowej mimo dużych zniszczeń Bonn pełniło funkcje stolicy Republiki Federalnej Niemiec. Prawdopodobnie związane to było z tym, że na przedmieściach mieszkał ówczesny kanclerz Niemiec - Konrad Adenauer. Po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku miasto utraciło rangę stolicy na rzecz Berlina. Nadal jednak funkcjonuje to kilka ważnych ministerstw a także znajduje się jedna z siedzib Kanclerza Niemiec. Do najważniejszych zabytków Bonn należą m in. barokowy budynek Starego Ratusza, wzniesiona w XI wieku romańska Katedra Świętych Kasjusza, Florencjusza i Marcina , Muzeum Sztuki, Kościół Jezuitów (Jesuitkirche), Pałac Książęcy (obecnie siedziba uniwersytetu) oraz otoczony malowniczym ogrodem botanicznym barokowy Zamek Poppelsdorfer.

mail