Getynga - panorama

Getynga to miasto w środkowych Niemczech położone nad rzeką Leine. Po raz pierwszy w zapisach historycznych pojawia się w dokumentach pochodzących z połowy X wieku. Wtedy to znajdował się tu zamek cesarski Grona w którym organizowane były posiedzenia parlamentu oraz spotkania dostojników państwowych. Prawa miejskie Getynga otrzymała w 1210 roku, a co za tym idzie także liczne przywileje oraz ulgi. W latach 1351-1572 Getynga była członkiem Hanzy (związku miast handlowych Europy Północnej w średniowieczu). W tym czasie miasto było ważnym ośrodkiem sukiennictwa. W 1734 roku na polecenie ówczesnego elektora Hanoweru Jerzego II Hanowerskiego (1683-1760) w mieście założony został uniwersytet. Na uczelni tej kształciło się wiele przyszłych laureatów Nagrody Nobla. Wykładali lub uczyli się tu takie znamienite osobistości jak m.in. wybitny matematyk Carl Friedrich Gauss, fizyk Max Born, polski matematyk Antoni Łomnicki czy bracia Grimm. Obecnie placówka ta plasuje się w ścisłej czołówce uczelni niemieckich, a rozsiane po całym mieście tablice pamiątkowe z białego marmuru upamiętniają ponad 300 słynnych getyńskich uczonych. Miasto jest także siedzibą czterech instytutów badawczych Towarzystwa Maxa Plancka. Obecnie Getynga to duże i gwarne miasto, pozostające jednak w opozycji do sąsiednich zabytkowych ośrodków. Nie ma tu jednorodnej zabudowy z typowego muru pruskiego, a w centrum spotkać można wiele współczesnych budowli.

Zwiedzanie

Serce Getyngi stanowi niewielki rynek (Markt) przy którym znajduje się słynny pomnik Gęsiareczki (Göttinger Gänseliesel). Jest to secesyjna figurka z XX wieku, która przedstawia dziewczynkę w stroju ludowym niosącą dwie gęsi. Stanowi ona część fontanny z kutym baldachimem. Jedna z miejscowych legend głosi, że jeśli student złoży kilka pocałunków na jej policzkach to szczęśliwie przejdzie nawet najtrudniejsze egzaminy. To właśnie dlatego Gęsiareczka uważana jest za "najczęściej całowaną dziewczynę na świecie". Za pomnikiem wznosi się okazały kamienny budynek Starego Ratusza (Altes Rathaus). Wzniesiono go pod koniec XIII wieku i przebudowano kilka razy w kolejnych stuleciach. W okresie średniowiecza, oprócz władz miasta, miał tu też swoją siedzibę cech kupiecki. Na parterze handlowano miejscowym suknem, które eksportowano do wielu krajów Europy. Większą część powierzchni placu za ratuszem zajmuje gotycki kościół św. Jana (Johannis-kirche) z dwiema ośmiobocznymi wieżami i wysokim szczytem pomiędzy nimi. Świątynia wzniesiona została w XIV wieku. Pozostałe ważne zabytki miasta to m.in. pomnik Gaussa-Webera, stanowiąca pozostałość po dawnych murach miejskich wieża Bismarcka (Bismarckhäuschen), XIV wieczny gotycki kościół św. Jakuba oraz liczne zabytkowe kamienice (Haus Börner, Junkernschänke).

Ciekawostki

  • Z Getyngi pochodzi zespół crossoverowy Guano Apes.

mail

Multimedia