Hamburg - panorama

Hamburg to miasto portowe w północnych Niemczech, położone nad rzeką Łabą w pobliżu jej ujścia do Morza Północnego. Jest to drugie (po Berlinie) co do wielkości miasto Niemiec i zarazem największy port handlowy w kraju. Miasto jest na tyle ważne, że nie należy do żadnego landu, tylko tworzy własny kraj związkowy. Jego początki sięgają przełomu VIII i IX wieku, kiedy to znajdowało się tu ufortyfikowane grodzisko zwane Hammaburg. Jakiś czas później zostało ono podbite przez wojska Karola Wielkiego (742-814), pod panowaniem którego wybudowano w osadzie kościół i rozpoczęto chrystianizację miejscowych Sasów. W 1188 roku w pobliżu grodziska założone zostało nowe miasto (obecny Neustadt), a niespełna wiek później oba środki zostały połączone. Wraz z rozwojem handlu północnoeuropejskiego rosło także znaczenie Hamburga jako portu handlowego i już XII wieku uzyskał on status Wolnego Miasta Rzeszy, z możliwością ustanawiania własnych praw handlowych. W 1321 roku dynamicznie rozwijający się ośrodek stał się członkiem Hanzy - związku miast handlowych Europy Północnej z czasów Średniowiecza i początku ery nowożytnej. Rozwój miasta trwał nieprzerwanie przez kilka kolejnych stuleci stulecia. W 1558 roku założona została giełda hamburska, a 1678 powstała tu jedna z pierwszych w Europie oper. W XVIII wieku miejscowy port był drugim co do wielkości (obok Amsterdamu) w Europie. Okres zastoju i stagnacji przypadł na XIX wiek, kiedy to Hamburg został zajęty przez wojska Napoleońskie i wcielony do Francji. W 1842 roku prawie połowa miasta została strawiona przez ogromny pożar. Jeszcze w tym samym wieku nastąpiła jego odbudowa. Wtedy też rozbudowano miejscowy port oraz magazyny w których stworzono jeden z największych w Europie składów kawy, przypraw oraz dywanów. Kolejny ciężki okres w historii Hamburga przypadł na okres II wojny światowej, kiedy to w wyniku alianckich nalotów dywanowych zniszczona została znaczna część zabudowy miasta. Po jednym z takich ataków wybuchła burza ogniowa w której zginęło blisko 40 tysięcy mieszkańców. Mimo to do czasów obecnych zachowało się tu wiele zabytkowych budowli oraz blisko 50 różnych muzeów.

Zwiedzanie

Centrum Hamburga położone jest na północnym brzegu Łaby. Tutaj też znajdują się dwie najstarsze dzielnice miasta Altstadt (Stare Miasto) i Neustadt (Nowe Miasto). Serce miasta stanowi rozległy Plac Ratuszowy (Rathausmarkt) przy którym wznosi się monumentalny neorenesansowy budynek ratusza miejskiego (Rathaus). Budowla ta wybudowana została w drugiej połowie XIX wieku, w miejscu starego ratusza który spłonął w wielkim pożarze jaki nawiedził Hamburg w 1842 roku. Co ciekawe jest to już piąty z kolei ratusz - cztery poprzednie nie przetrwały zawirowań historycznych. Kierując się na wschód od placu natrafić można na monumentalny kościół św. Piotra (St. Nikolai), najstarszą świątynię miasta, której początki sięgają XI wieku. Na przestrzeni wieków kościół był wielokrotnie przebudowywany, a swój obecny neogotycki kształt uzyskał w czasie ostatniej większej przebudowy jaka przeprowadzona została w XIX stuleciu. Świątynia została dotkliwie zniszczona, najpierw w czasie pożaru, a potem podczas alianckich nalotów bombowych. Do czasów obecnych zachowała się jedynie wieża i resztki prezbiterium. Na terenie byłej nawy znajduje się zaśm rzeźba "Prüfung", dzieło hamburskiej rzeźbiarki Edith Breckwoldt, poświęcone pamięci ofiar obozu jenieckiego w Sandbostel. Pozostałe ważne zabytki i atrakcje Hamburga to m.in. wzniesiony w latach 1751-1762 barokowy kościół św. Michała (St. Michaelis), kościół św. Jakuba (St. Jakobi-Kirche), klasycystyczny budynek giełdy zwany Börse, słynna niemiecka galeria sztuki Kunsthalle, historyczna Dzielnica Spichlerzy, kościół św. Katarzyny oraz Most Trostbrücke.

Ciekawostki

  • W Hamburgu znajduje się rozległa sieć kanałów, a mostów jest tu więcej niż w Wenecji;
  • Blisko 27% mieszkańców Hamburga to obcokrajowcy;
  • Najwyższą budowlą Hamburga jet wybudowana w latach 1965-1968 wieża Heinrich-Hertz-Turm, która ma przeszło 279 metrów wysokości;
  • W Hamburgu urodził się znany na całym świecie projektant mody Karl Otto Lagerfeld;
  • Na terenie Hamburga znajduje się 100 siedzib konsularnych. Z tym wynikiem miasto zajmuje pierwsze miejsce w Europie oraz drugie na świecie;
  • W 2011 roku Hamburg otrzymał tytuł Europejskiej Stolicy Czystości.

mail

Multimedia