Ratyzbona - panorama

Ratyzbona to zabytkowe miasto w Niemczech, położone nad Dunajem. Jest to jedno z największych niemieckich miast, które nie zostało zniszczone podczas alianckich nalotów w czasie II wojny światowej. Historia miasta sięga 179 roku n.e. kiedy to cesarz rzymski Marek Aureliusz założył w miejscu dawnej celtyckiej osady zwanej Radasbona rzymski obóz warowny (Castra Regina). W pierwszej połowie VI wieku miasto stało się siedzibą książąt Bawarii a niespełna dwa stulecia później założone zostało tu biskupstwo. W IX wieku Ratyzbona stanowiła ważny ośrodek państwa wschodniofrankijskiego. Dzięki korzystnemu położeniu nad Dunajem oraz na przecięciu licznych szlaków handlowych w średniowieczu Ratyzbona stała się jednym z ważniejszych i bogatszych miast regionu. O jej potędze świadczą liczne romańskie i gotyckie budowle jakie zachowały się z tamtych czasów. W 1207 roku Filip Szwabski nadał Ratyzbonie status wolnego miasta Rzeszy, którym pozostawało aż do początku XIX wieku, kiedy to zostało wcielone do Bawarii. Podczas wojny trzydziestoletniej (1618-1648) miasto zostało zajęte przez wojska szwedzkie dowodzone przez Bernharda von Weimara. Jednym z najważniejszych zabytków miasta jest słynny XII wieczny Kamienny Most (Steinerne Brücke). To właśnie on w średniowieczu stał się wzorem sztuki budowania mostów. Na nim był wzorowany m in. Most Karola w Pradze. Innym ważnym zabytkiem Ratyzbony jest monumentalna gotycka Katedra p.w. św. Piotra. Świątynia ta wznoszona była w latach 1250-1525 i obecnie uznawana jest za jedną z najznamienitszych gotyckich budowli na terenie południowych Niemiec. Odwiedzając miasto warto także zobaczyć XIV wieczny Stary Ratusz, Nowy Ratusz, XI wieczny kościół Obermünster, Opactwo Benedyktyńskie św. Emmerama (miejsce pochówku królów wschodniofrankijskich z dynastii Karolingów), XII wieczny kościół Niedermünster, zamek książęcego rodu Thurn und Taxis, XVII wieczny kościół św. Trójcy, liczne zabytkowe domy patrycjuszy oraz sięgające czasów rzymskich pozostałości obwarowań miejskich. W 2006 roku zabytkowe stare miasto w Ratyzbonie zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia