Kalwaria Pacławska - panorama

Kalwaria Pacławska to niewielka miejscowość w południowo-wschodniej Polsce, położona w najbardziej na północ wysuniętej części Karpat Wschodnich, około 20 km w kierunku południowo-zachodnim od Przemyśla. Tym co przyciąga tu pielgrzymów z całego kraju jest usytuowany na malowniczym wzgórzu (465 metrów n.p.m) zespół klasztorny franciszkanów z kaplicami kalwaryjskimi. Osada założona przez kasztelana lwowskiego i wojewodę podolskiego Andrzeja Maksymiliana Fredrę w 1665 roku. Zaraz potem wybudowano tu drewniany kościół i klasztor, do którego sprowadzono Franciszkanów. Lokalizacja klasztoru związana była z koncepcją tworzenia szeregu twierdz nad rzeką Wiar, których zadaniem miało być wzmocnienie tzw. "bramy przemyskiej". W czasie budowy założenia klasztornego rozpoczęto także prace przy wznoszeniu fortyfikacji wokół obiektów franciszkańskich. Kościół i klasztor otoczono pięcioboczną fortecą bastionową. Po stronie zewnętrznej wytyczono fosy. Fundacja kalwarii miała również, a może przede wszystkim, podłoże religijne, gdyż celem jej było upowszechniać kult Męki Pańskiej. W drugiej połowie XVIII wieku za sprawą cześnika przemyskiego Szczepana Józefa Dwernickiego rozpoczęto budowę nowego kamiennego kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego. Wtedy też powstało około 20 nowych drewnianych i murowanych kaplic. W kościele znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Kalwaryjskiej. Jest on nieznanego autorstwa i początkowo znajdował się w klasztorze franciszkanów w Kamieńcu Podolskim, skąd został wyrzucony po zdobyciu przez Turków w 1672 roku i trafił w niejasnych (obrosłych legendą) okolicznościach do Kalwarii Pacławskiej. Kaplice kalwaryjskie obejmują: Dróżki Pana Jezusa (28 stacji), oraz Dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (14 stacji). Droga krzyżowa liczy około 1,6 km. Dawniej przy kapliczkach bardzo często można było spotkać pustelników, którzy swoje życie spędzali na modlitwie i rozważaniach. Obok sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej przechodzi Szlak Pątniczy im. Jana Pawła II utworzony na pamiątkę wizyty Papierza Polaka 2 czerwca 1991 roku na Podkarpaciu.

Legenda

Z powstaniem kalwarii związana jest miejscowa legenda opowiadająca historię Andrzeja Maksymiliana Fredry. Pewnego razu szlachcic wraz ze swoim orszakiem zmierzał do dworku w Nowosiółkach. By umilić sobie podróż zarządził polowanie. W czasie łowów raptem z zarośli wybiegł jeleń za którym dworzanin rzucił się w pościg. Dogonił go na szczycie wzgórza, gdzie między jego porożem zobaczył krzyż. I tak w roku Pańskim 1665 na górze stanął kościół z klasztorem do którego trzy lata później Fredro sprowadził Franciszkanów.

mail