Osijek - panorama

Osijek to miasto we wschodniej Chorwacji, położone nad rzeką Drawą na obszarze historycznej krainy Slawonii około 30 km od serbskiej granicy. Jego historia sięga czasów rzymskich, kiedy to w miejscu obecnego miasta istniała osada wojskowa Mursa. Na przestrzeni wieków miasto pełniło strategiczną funkcję, strzegąc przeprawy przez Drawę. Powodowało to, że zawsze było ono mocno ufortyfikowane i obwarowane. Ostatnie bastiony powstały w latach 1712-1719, a inicjatorami ich budowy byli Habsburgowie. Fortyfikacje te miały chronić miasto przed Tureckimi najazdami. Obecnie Osijek to typowe miasto o środkowo-europejskim charakterze z licznymi monumentalnymi XIX wiecznymi kamienicami. Najstarszą i najbardziej atrakcyjną częścią miasta jest oddzielona od reszty miasta pasem parków i zieleni dzielnica Tvrđa (Twierdza). Większość zabytków pochodzi z XVIII wieku i reprezentuje głównie barokowy styl. Najważniejsze z nich to m in. wzniesiony w latach 1725-1748 kościół parafialny św. Michała, klasztor Franciszkanów, barokowa kolumna Trójcy Świętej, kościół św. Krzyża, pozostałości obwarowań miejskich, zbudowany z czerwonej cegły monumentalny kościół św. Piotra i Pawła, oraz zabytkowy Ratusz, w którym obecnie ma swoją siedzibę Muzeum Slawońskie, gromadzące zabytki związane z historią miasta.

mail