Klasztor w Poblet - panorama

Poblet to niewielka miejscowość w północno-wschodniej Hiszpanii, położona w dolinie rzeki Sec, około 30 km w kierunku północnym od Tarragony. Tym co przyciąga tu wielu turystów oraz miłośników średniowiecznej architektury sakralnej jest usytuowany w samym sercu miasteczka okazały Królewski Klasztor Najświętszej Marii Panny (Reial Monestir de Santa Maria). Świątynia ufundowana została w XII wieku przez ówczesnego hrabiego Barcelony - Ramona Berenguera IV Świętego (1113-1162). W 1149 roku hrabia przekazał klasztor Cystersom z opactwa w Fontfroide. Pierwsza wspólnota zawiązała się tu w 1153 roku pod zwierzchnictwem opata Gerarda. Na przestrzeni wieków świątynia była wielokrotnie przebudowywana i powiększana. Swój największy okres świetności klasztor przeżywał w XIV wieku, kiedy to stało się czwartym co do wielkości (po Clairvaux, Grandselve i Fontfroid) opactwem cysterskim w Europie. W roku 1340 roku ówczesny król Aragonii - Piotr IV Aragoński (1319-1387) polecił utworzyć na terenie klasztoru panteon królewski, w którym łącznie pochowano 16 wybitnych osobistości. Wybór miejsca wiecznego spoczynku łączył się z dużymi darowiznami. W tym czasie wybudowano także prywatne kaplice, a nad dobrami klasztornymi opiekę sprawowały największe katalońskie rody. W XIX wieku w wyniku zmian politycznych oraz wojen domowych nastąpił także kres świetności opactwa. Wkrótce potem przepędzono mieszkających tu mnichów, a zaniedbane, rozgrabione i zniszczone pożarami budynki klasztorne wystawione zostały na sprzedaż. Pierwsze prace konserwatorskie zostały przeprowadzone dopiero po 1930 roku, a niespełna 10 lat później powrócili tu Cystersi. Wtedy też powołane zostało Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru, któremu udało się odrestaurować znaczną część zabudowań klasztornych. Dziś klasztor uznawany jest za pierwowzór opactwa cysterskiego w Hiszpanii. Z uwagi na to, że opactwo zamieszkiwane jest przez Cystersów, to tylko część zabudowań udostępniona jest dla zwiedzających. Cały kompleks podzielony jest na trzy części połączone ze sobą bramami. Jak w wielu hiszpańskich klasztorach, zakonnicy prowadzą tu też dom gościnny. W 1991 roku klasztor w Poblet został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

mail

Multimedia