Ronda - panorama

Ronda to zabytkowe miasto w południowej Hiszpanii (Andaluzja), położone po obu stronach głębokiego (160 metrów) wąwozu ("Tajo") rzeki Guadalevín. Jego brzegi połączone są wzniesionym w XVIII wieku imponującym m przeszło 100 metrowym łukowym mostem - Puente Nuevo. Z uwagi na typowo obronne położenie na skraju rozległego wąwozu miejsce to zasiedlane było przez ludzi już od niepamiętnych czasów. W starożytności znajdowała się tu celtycka osada, która w późniejszym czasie została podbita i zajęta przez Rzymian. Po upadku Cesarstwa rzymska Arunda dostała się we władanie Wizygotów, a na początku VIII wieku zajęli ją Maurowie, którzy wznieśli tu alkazar (arabski pałac). Bardzo szybko Ronda stała się jednym z najważniejszych miast Marutów na Półwyspie Iberyjskim. Pod rządami Omajjadów miasto pełniło rolę stolicy zamieszkałej przez Berberów prowincji Takaruna, a w XI wieku stało się głównym ośrodkiem Taify. Pod panowaniem arabskim Ronda pozostawała aż do 1485 roku, kiedy to w czasie rekonkwisty (walka chrześcijan o wyparcie Maurów z Półwyspu Iberyjskiego) została zdobyta i zajęta przez wojska Ferdynanda II Aragońskiego (1452-1516). W zamian za uwolnienie wszystkich chrześcijańskich jeńców Maurom pozwolono opuścić wolno miasto. Ich łańcuchy przewiezione zostały do Toledo, gdzie Izabela I Kastylijska (1451-1504) kazała umieścić je na zewnętrznych ścianach prezbiterium kościoła San Juan de los Reyes. Swój kolejny złoty wiek Rodna przeżywała w XVIII wieku. Wtedy to wzniesiono w mieście wiele nowych imponujących barokowych budowli.

Zwiedzanie

Z uwagi na swoje położenie oraz wiele zachowanych zabytkowych budowli Ronda należy do jednego z najpiękniejszych "białych miast" Andaluzji. Wąwóz dzieli miasto na dwie części: arabską dzielnicę Ciudad (z zachowanym dawnym układem ulic) oraz nową, powstałą po rekonkwiście dzielnicę Mercadillo. Najcenniejszym i najchętniej fotografowanym zabytkiem miasta jest oczywiście spinający brzegi kanionu imponujący most zwany Puente Nuevo. Przeprawa ta powstała po wkrótce po rekonkwiście, kiedy to miasto zaczęło dynamicznie rozrastać się po drugiej stronie rzeki. Pierwszy most zawalił się zaraz po ukończeniu jego budowy. Dopiero kolejna przeprawa wzniesiona na wór akweduktu w 1735 roku przez wybitnego aragońskiego architekta José Martína de Aldehuela (1719-1802) okazała się na tyle stabilna, że zdobi miasto po dziś dzień. Pozostałe ważne zabytki Rondy to m in. XVII wieczny pałac Casa del Rey Moro (Dom Króla Maurów) z ogrodami wiszącymi nad przepaścią, powstała po przebudowaniu meczetu XV wieczna kolegiata Santa María la Mayor, dawna arabska rezydencja Casa de Mondragon, zbudowana w latach 1783-1785 okazała arena korridy (Plaza de Toros), doskonale zachowana XVI wieczna gospoda (Posada de las Animas w Mercadillo) oraz wiszące nad wąwozem liczne charakterystyczne dla Andaluzji białe zabytkowe kamienice.

mail

Multimedia