Lleida - panorama

Lleida to miasto w północno-wschodniej Hiszpanii, położone nad rzeką Segre. Jego historia sięga czasów starożytnych kiedy to w IV-III wieku p.n.e. znajdowała się tu osada założona przez jedno z plemion iberyjskich. Po podbiciu tych terenów przez Rzymian dostała się ona pod panowanie imperium i wkrótce stała się ważnym ośrodkiem handlowym regionu. W tym czasie miasto nosiło nazwę Ilerda. W czasie dominacji muzułmańskiej na Półwyspie Iberyjskich w VIII-XII wieku Lleida (Lareda) stanowiła siedzibę niezależnego taifatu, powiązanego z założonym przez Sulaymána ben Hud al-Musta'in saragoskim klanem Banu Hud. W tym czasie Maurowie otoczyli miasto monumentalnymi murami obronnymi, a w jego centrum wznieśli warowną fortecę zwaną La Suda, która po rekonkwiście i zdobyciu Lleidy przez katalońskich hrabiów przekształcona została w Zamek Królewski (Castell del Rei). W XIII wieku kiedy to miasto znajdowało się pod panowaniem chrześcijańskim rozpoczęta została budowa romańsko-gotyckiej katedry. Świątynia wzniesiona została na malowniczym wzgórzu i po dziś dzień górując majestatycznie nad Lleidą stanowi jeden z symboli miasta. Na przestrzeni wieków miasto było wielokrotnie zdobywane i niszczone. Jednym z takich tragicznych wydarzeń było oblężenie Lleidy w czasie tzw. wojny żeńców w 1646 roku, podczas którego francuskie wojska hrabiego Harcourt doszczętnie zniszczyły i splądrowały miasto. W drugiej połowie XIX wieku zburzono mury miejskie, wytyczono nowe ulice a także doprowadzono tu linię kolejową co w znacznej mierze przyczyniło się do ożywienia życia kulturalnego i społecznego w Leidzie. W XX wieku nastąpił rozwój przemysłu, a w 1991 roku wznowiono tu po blisko trzech stuleciach przerwy działanie uniwersytetu.

Zwiedzanie

Do najważniejszych zabytkowego Starego Miasta Lleidy zaliczyć możemy m in. wybudowaną w miejscu dawnego meczetu trójnawową Starą Katedrę (La Seu Vella), pozostałości zamku królewskiego (dawna arabska twierdza La Suda), wybudowaną na polecenie króla Karol III w XVIII wieku Nową Katedrę, pochodzący z przełomu XV-XVI wieku Stary Szpital Matki Boskiej, romański Pałac Paerii, XII wieczny zamek Gardeny (Castillo de Gardeny), kościół św Jana oraz stanowiącą przystanek na szlaku św. Jakuba XIV wieczną kaplicę Sant Jaume.

mail

Multimedia