Tordesillas - panorama

Tordesillas to miasto w północno-zachodniej Hiszpanii, położone nad rzeką Duero. W starożytności znajdowała się tu iberyjska osada, która w późniejszym czasie dostała się pod panowanie Maurów. Po wyzwoleniu miasta spod panowania Arabskiego, Tordesillas stało się jedna z rezydencji królów Kastylii. W 1494 roku na zamku w Tordesillas podpisany został słynny traktat pomiędzy Portugalią i Hiszpanią dzielący między oba królestwa pozaeuropejskie tereny w basenie Oceanu Atlantyckiego zdobyte w czasie wielkich odkryć geograficznych. Traktat ten został poprzedzony kilkoma bullami papieskimi i przyznawał obecne obszary Brazylii - Portugalii (jeszcze przed jej oficjalnym odkryciem). W pierwszej połowie XVI wieku w murach miejscowego zamku przy klasztorze Santa Clara więziona była królowa Kastylii i Aragonii (pierwsza oficjalna władczyni zjednoczonych królestw Hiszpanii) Joanna I Kastylijska - zwana także Joanną Szaloną. Spędziła ona w niewoli w sumie blisko 50 lat swojego życia. Mimo choroby psychicznej i odosobnienia formalnie nie została pozbawiona władzy a wszystkie akty urzędowe do końca jej długiego życia były wystawiane w jej imieniu. Do najważniejszych zabytków miasta należą m.in. zbudowany w drugiej połowie XIV wieku w miejscu dawnego pałacu klasztor Real Monasterio de Santa Clara, wytyczony w XVII wieku główny plac miejski (Plaza Mayor), XVI wieczny kościół San Antolín (obecnie muzeum), gotycki Kościół św Pawła (Iglesia de San Pedro) oraz łączący brzegi Duero średniowieczny kamienny most.

mail

Multimedia