Dürnstein - panorama

Dürnstein to niewielkie aczkolwiek niezwykle malownicze miasteczko w północno-wschodniej Austrii, położone nad Dunajem na terenie malowniczej Doliny Wachau w regionie Waldviertel. Jego historia sięga czasów wczesnego średniowiecza, kiedy to na okolicznym skalistym wzgórzu wzniesiono drewniany gród obronny. Jego głównym zadaniem miała być kontrola przeprawy na przełomie Dunaju. W owym czasie osada nosiła nazwę Duerrstein lub Dürrstein, która stanowiła połączenie dwóch niemieckich słów: dürr (sucha) oraz stein (skała). W 1140 roku grodzisko zastąpione zostało kamiennym zamkiem. W drugiej połowie XII wieku austriacki cesarz Leopold V (1157-1194) więził w murach warowni pojmanego w czasie powrotu z III Wyprawy Krzyżowej ówczesnego króla Anglii - Ryszarda Lwie Serce (1157-1199). Przetrzymywany był on przeszło 2 lata po czym przekazany został w ręce cesarza Henryka VI Hohenstaufa, który za oswobodzenie króla uzyskał sowity okup (jak podają zapiski historyczne było to 150 tysięcy marek w srebrze). Na początku XV wieku bracia Augustianie założyli w Dürnstein klasztor, a 1476 roku miasto otrzymało herb od ówczesnego arcyksięcia austriackiego Cesarza Fryderyka III Habsburga (1415-1493). W 1645 roku w czasie wojny trzydziestoletniej (konflikt zbrojny trwający od 1618 do 1648 pomiędzy protestanckimi państwami Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a katolicką dynastią Habsburgów) miasto wraz z zamkiem zostały zniszczone przez szwedzkie wojska dowodzone przez generała Lennarta Torstenssona (1603-1651). Po wojnie większość zabudowy miejskiej została odbudowana. Wtedy też nastąpiła przebudowa miejscowego klasztoru w ówcześnie modnym barokowym stylu. Obecnie Dürnstein zamieszkuje zaledwie około 800 ludzi.

Zwiedzanie

Dürnstein stanowi jedną z największych atrakcji turystycznych Doliny Wachau. Niezwykle malownicze położenie oraz zabytki powodują, że każdego roku jest odwiedzane przez blisko 2 miliony turystów. Charakterystycznym elementem panoramy Dürnstein jest okazała wieża niebiesko biała wieża kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (dawny klasztor Augustianów). W miasteczku zachowały się w bardzo dobrym stanie średniowieczne mury obronne, które ciągną się aż do górujących nad okolicą ruin zamku Kuenringerburg (Burgruine Dürnstein). Przez miasteczko przebiega (z jednego końca na drugi) uliczka Hauptstrasse przy której wznoszą się liczne zabytkowe XVI-wieczne domy z wykutymi z żelaza szyldami. Dolina Wachau to jeden z piękniejszych zakątków Austrii, który w 2000 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Uznawana ze jeden z symboli miasta charakterystyczna pastelowo-niebieska wieża kolegiaty stanowi część dawnego klasztoru augustianów, którego początki sięgają drugiej połowy XIV stulecia. Wtedy to Elsbeth von Wallsee polecił wznieść tu kaplicę ku czci Najświętszej Maryi Panny i przekazał ją trzem kapłanom. W 1410 roku świątynia została przekazana sprowadzonym do Dürnstein braci augustianów, który utworzyli tu jeden ze swoich klasztorów. W kolejnych wiekach był on sukcesywnie powiększany i przebudowywany. Swój obecny barokowy kształt świątynia uzyskała w czasie ostatniej większej przebudowy jaka przeprowadzona została w pierwszej połowie XVIII wieku. Wkrótce potem po kasacie zakonu w 1788 roku, augustianie zostali zmuszeni do opuszczenia klasztoru, który przekształcony został w kościół parafialny. Obecnie gruntownie odrestaurowana świątynia stanowi jeden z najcenniejszych zabytków Dürnstein.

Dürnstein - Kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Zamek

Początki zamku w Dürnstein sięgają XII stulecia, kiedy to z inicjatywy członków szlacheckiej rodziny Kuenringerów wzniesiona została tu pierwsza warownia. Jeszcze w tym samym wieku na zamku przetrzymywany był król Ryszard Lwie Serce (1157-1199), który w drodze do domu z Ziemi Świętek został mimo przebrania schwytany. Jako, że niegdyś Ryszard Lwie Serce obraził cesarza Leopolda V (1157-1194) to wolność odzyskał dopiero po zapłaceniu ogromnego okupu. Na przestrzeni wieków zamek był kilkukrotnie powiększany i przebudowywany. Ciężki okres twierdza przeżywała w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648), kiedy to została dotkliwie zniszczona. Jeszcze w tym samym wieku zamek został opuszczony i od tego czasu pozostaje w ruinie. Obecnie stanowi on jedną z ciekawszych atrakcji Dürnstein. Z murów twierdzy rozpościera się przepiękny widok na miasteczko oraz Dunaj.

Dürnstein - Zamek

Ciekawostki

  • Dzięki łagodnemu klimatowi oraz pagórkowatemu ukształtowaniu terenu, okolice Dürnstein stanową dogodne tereny do uprawy winorośli z których produkuje się tu wino;
  • W 1958 roku pod wzgórzem na którym znajduje się Dürnstein wybudowano tunel drogowy co umożliwiło odcięcie najstarszej część miasteczka od dużego ruchu samochodowego.

mail

Multimedia