Opactwo w Klosterneuburgu - panorama

Klosterneuburg to miasto w północno-wschodniej Austrii, położone około 7 km na pnółnocnyc-zachód od Wiednia. Znajduje się tu jedno z największych i najstarszych opactw augustiańskich w Austrii. Klasztor usytuowany jet na wzgórzu nad Dunajem i należy do Kanoników Regularnych sprowadzonych tu w w 1133 roku przez margrabiego Leopolda III Babenberga. Według miejscowych legend opactwo wzniesione zostało w miejscu, w którym Leopold odnalazł zaginiony ślubny welon swojej żony Agnes. W pierwszej połowie XVIII wieku w czasie rządów cesarza Karola VI Habsburga zaplanowana została wielka rozbudowa opactwa. Udało się jednak zrealizować tylko część planów. Powstało wtedy m in. monumentalne skrzydło wschodnie, trakt cesarski oraz reprezentacyjna klatka schodowa. Obecnie w klasztorze znajdują się pochodzące z epoki średniowiecza bezcenne dzieła sztuki. Jednym z najcenniejszych eksponatów jest wykonany w 1181 roku przez francuskiego artystę Mikołaja z Verdun imponujący ołtarz. Składa się on z 51 złotych paneli na których umieszczone są emaliowane obrazy przedstawiające sceny ze Starego i Nowego Testamentu.

mail

Multimedia