Opactwo Monte Maria w Malles - panorama

Opactwo Monte Maria w Malles jest obecnie jednym z największych i najważniejszych klasztorów Tyrolu. Założone zostało w 1150 roku przez ojców Benedyktynów w miejscu starej kapliczki. W swojej historii klasztor dwukrotnie został strawiony przez pożar, a w 1348 roku w skutek szalejącej epidemii dżumy liczna zakonników zmniejszyła się do czterech. W XVII wieku opactwo zostało przebudowane w stylu renesansowym. Znajdujące się na wysokości 1335 metrów n.p.m Opactwo Monte Maria jest jedną z najwyżej położonych świątyń w Europie. Obecnie w skład całego kompleksu klasztornego wchodzą m in. XVII wieczny barokowy kościół, będąca najstarszym elementem opactwa krypta z romańskimi freskami, kaplica św Idziego, malownicze ogrody oraz budynki mieszkalne mnichów. W części pomieszczeń klasztornych została utworzona ekspozycja prezentująca życie codzienne mnichów według zasady św. Benedykta z Nursji brzmiącej "ora et labora". Obecnie sentencja ta jest głównym mottem reguły zakonu benedyktynów i po przetłumaczeniu z łaciny oznacza "módl się i pracuj".

mail

Multimedia