Pomnik Bitwy pod Cedynią - panorama

Cedynia to niewielka miejscowość w zachodniej Polsce (województwo zachodniopomorskie), położona w zachodniej części pasa Pojezierza Zachodniopomorskiego w pobliżu niemieckiej granicy. Znana jest z tego, że w 24 czerwca 972 w okolicach miasteczka stoczona została bitwa ("Bitwa pod Cedynią") między wojskami księcia polskiego Mieszka I a margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona, wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbeck. Starcie zakończyło się zwycięstwem Polaków i położyło kres wszelkim planom margrabiego Marchii Łużyckiej na opanowanie Pomorza. Sukces militarny Mieszka I zaniepokoił cesarza Ottona I, który zdecydował o podjęciu kroków zabezpieczających cesarstwo przed ewentualnym atakiem rosnącego w siłę księcia Polan. Wydarzenie to po niemal tysiącu latach stało się ważne dla historii najnowszej państwa polskiego. Po II wojnie światowej Bitwa pod Cedynią traktowana była jako jedno z historycznych symboli wiążących Polskę z Ziemiami Odzyskanymi. W 1972 roku w 1000-lecie bitwy cedyńskiej na położonej w pobliżu Cedyni Górze Czcibora (54,5 metra n.p.m.) odsłonięto Pomnik Polskiego Zwycięstwa nad Odrą. Jest to 15 metrowy monument przedstawiający stylizowanego orła wzbijającego się do lotu. Jego projektantami byli dwaj szczecińscy rzeźbiarze Czesław Wronka i Stanisława Biżka. Na szczyt gdzie znajduje się pomnik prowadzą 270-stopniowe, kamienne schody przy których znajdują się także tablice informacyjne z napisami w kilku językach (polskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim).

Ciekawostki

  • Cedynia jest najdalej na zachód położonym miastem w Polsce.
mail