Osada Czorsztyn - panorama

Osada Czorsztyn to obiekt skansenowo-turystyczny w południowej Polsce, położony na północnym brzegu Jeziora Czorsztyńskiego na półwyspie Stylchyn. W jego skład wchodzi 9 zabytkowych drewnianych pensjonatów i willi, 11 wiejskich chałup i budynków gospodarskich oraz 11 kamiennych piwniczek z drewnianymi lamusami nad nimi. Wszystkie obiekty zostały przeniesione tu (przed zalaniem Jeziora Czorsztyńskiego.) z dawnych Maniów, Kluszkowiec i Czorsztyna, i pochodzą przełomu XIX i XX wieku. Cały kompleks składa się z trzech części: skansenu etnograficznego, części hotelowo-restauracyjnej oraz części konferencyjnej. Jednym z ciekawszych obiektów jest willa Leopolda Szperlinga, czyli dawna "Restauracja Pieniny", która przed 1994 rokiem znajdowała się w centrum zalanego później Czorsztyna. Wybudowano ją w 1847 roku.

Problemy prawne

W 2019 roku osada została zakupiona przez spółkę IMS Budownictwo. Nowy właściciel planował przeprowadzić rewitalizację istniejących budynków oraz uzupełnić zabudowę zgodnie ze wcześniejszymi wytycznymi konserwatorskimi o budynki obsługi ruchu turystycznego, odpowiadające współczesnym wymogom. Tak się jednak nie stało. W 2021 roku Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu osady do rejestru zabytków. W praktyce oznaczało to, że nowy właściciel do czasu uzyskania decyzji o wpisie obiektu do rejestru zabytków nie miał prawa przeprowadzania żadnych prac związanych z odnowieniem kompleksu. Zaniedbana i opuszczona osada zaczęła popadać w coraz to większą ruinę. We wrześniu 2023 roku Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie zawiadomił o wydaniu decyzji o wpisaniu osady do rejestru zabytków. Właściciel uznał, ze podejście służb konserwatorskich do ochrony tego terenu jest zbyt restrykcyjne czego efektem będzie brak możliwości dokończenia budowy istniejących obiektów i zapewnienia temu projektowi samofinansowania.

mail

Multimedia