Salineras de Maras - panorama

Maras to niewielka miejscowość w południowym Peru, położona w dolinie rzeki Urubamba na terenie Świętej Doliny Inków (Valle Sagrado de los Incas). Jedną z ciekawszych atrakcji jest tu usytuowany w pobliżu miasteczka nad brzegiem rzeki rozległy kompleks salin (Salineras de Maras). Znajduje się on na wysokości 3300 metrów n.p.m. Saliny wykute zostały w skałach na stromych zboczach już w początkowym okresie rozwoju Imperium Inków. Wykorzystywano je do pozyskiwania soli poprzez odparowywanie wody. Sieć otwartych kanałów rozprowadza silnie zmineralizowaną wodę do skalnych zbiorników. Następnie, dzięki działaniu słońca, woda ze zbiorników jest odparowywana, a sól krystalizuje i jest pozyskiwana z dna zbiornika. W porze suchej możliwe jest uzyskanie nawet 10-centymetrowej warstwy soli w każdym ze zbiorników w czasie miesiąca. Produkcja soli w Maras kontynuowana jest do czasów obecnych.

Ciekawostki

  • Sól z Salineras de Maras importowana jest do Polski i można ją zakupić w naszych sklepach.

mail