Zamek w Javier - panorama

Javier to niewielka miejscowość w północno-wschodniej Hiszpanii, położona w dolinie rzeki Aragón (lewy dopływ Ebro). Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany na terenie wioski okazały średniowieczny zamek. Jego początki sięgają X wieku, kiedy to wzniesiona została tu pierwsza warownia. W 1223 roku została ona podbita i zajęta przez wojska króla Nawarry Sancho VII Mocnego (1160-1234). W kolejnych wiekach zamek był kilkukrotnie przebudowywany i modernizowany. Wielokrotnie przechodził także z rąk do rąk. W 1506 roku w murach warowni urodził się przyszły członek zakonu jezuitów i święty Franciszek Ksawery (Francisco de Jaso y Azpilcueta). Był on baskijsko-hiszpańskim duchownym i jednym z współtwórców zakonu jezuitów. W 1541 roku Franciszek zaopatrzony w królewskie pełnomocnictwa oraz mandat legata papieskiego wyruszył na misje do Indii. Według tradycji chrześcijańskiej, po śmierci jego ciało przez kilka miesięcy pozostało nienaruszone rozkładem. Wkrótce potem przewieziono je do kościoła św. Pawła na Makau, a w 1553 roku ciało Franciszka sprowadzono do indyjskiego miasta Goa i złożono w bazylice Bom Jesus. Jeszcze w tym samy wieku z rozkazu kardynała Francisco Jiméneaz de Cisnerosa przeprowadzona została częściowa rozbiórka zamku. Praktycznie do XIX stulecia twierdza pozostawała w stanie ruiny, kiedy to z inicjatywy księżnej Marii del Carmen de Aragón-Azlor i jej męża José Manuela de Goyeneche przeprowadzone zostały pierwsze prace rekonstrukcyjne. Wtedy też w sąsiedztwie zamku wybudowany została bazylika św. Franciszka Ksawerego. Jej uroczysta konsekracja miała miejsce 19 marca 1901 roku. Obecnie miejsce to stanowi cel licznych pielgrzymek (Javierada), ku czci patrona Nawarry św. Franciszka Ksawerego.

mail