Marsala - panorama

Marsala to miasto w południowych Włoszech, położone na zachodnim wybrzeżu Sycylii. Założone zostało w starożytności punickich i libijskich mieszkańców wyspy Motyi jako Lilibeum. W kolejnych wiekach pozostawało pod panowaniem Kartaginy pełniąc rolę silnie ufortyfikowanej placówki, zapewniającej kontrolę państwa kartagińskiego nad całą wyspą. W 277 roku p.n.e podczas inwazji Epiru, pod przywództwem króla Pyrrusa było jedynym miastem na Sycylii, które nie zostało zdobyte. Niespełna pół wieku później Lilibeum zostało zdobyte i zajęte przez Rzymian stając się jedną z ich licznych kolonii. W V wieku n.e. miasto zostało najechane i zniszczone przez Wandalów a wiek później stało się częścią Cesarstwa Bizantyńskiego. W kolejnych wiekach Lilibeum było wielokrotnie najeżdżane i niszczone przez piratów. Ostatecznie na przełomie XVIII i IX wieku zostało zajęte przez Arabów i przemianowana na Marsala. Jedna z teorii głosi, że nazwa ta pochodzi od arabskiego zwrotu "Marsa al-Allah" oznaczającego "Miasto Boga". W XI stuleciu miasto wraz z całą Sycylią dostało się pod rządy Normanów a później Aragończyków. Wtedy też Marsala przeżywała swój okres największej świetności. W maju 1860 roku w Marsali rozpoczęła się tzw. "wyprawa tysiąca ochotników" (czerwonych koszul) przeciwko Królestwu Obojga Sycylii pod dowództwem słynnego włoskiego rewolucjonisty i bojownika o zjednoczenie Włoch Giuseppe Garibaldiego (1807-1882).

Zwiedzanie

Serce Marsali stanowi niewielki Plac Republiki (Piazza della Repubblica), którego dominującą budowlą jest okazała barokowa Katedra św. Tomasza z Canterbury. W jej sąsiedztwie znajduje się imponujący Palazzo VII Aprile przy którym swój początek ma jedna z głównych ulic miejskich Via Giuseppe Garibaldi. Deptak prowadzi do jednego z symbolu miasta jakim jest okazała Brama Garibaldiego (Porta Garibaldi). Tuż za nią, znajduje się przypominający swoim wyglądem statek Pomnik Tysiąca (Monumento ai Mille). Upamiętnia on lądowanie w Marsali Garibaldiego i jego Tysiąca żołnierzy-ochotników w 1860 roku, które zapoczątkowało rewolucję i przyłączenie Królestwa Obojga Sycylii do rodzącego się Królestwa Włoch.

Katedra św. Tomasza z Canterbury

W swoim obecnym kształcie katedra w Marsali (Duomo di San Tommaso di Canterbury) wzniesiona została w drugiej połowie XVII wieku. Powstała ona w miejscy starego kościoła, którego początki sięgają drugiej połowy XII stulecia. Świątynia poświęcona jest żyjącemu w XII wieku anglo-normańskiemu świętemu Tomaszowi Becketowi, którego kult pojawił się na Sycylii dzięki bliskim związkom z Anglią za czasów Wilhelma I i Wilhelma II. Fasada katedry reprezentuje styl barokowy z elementami rokoko. Wnętrze zaś utrzymane jest w stylu normańskim.

Marsala - Katedra św. Tomasza z Canterbury

Pozostałe Zabytki Marsali

 • Palazzo VII Aprile - jest to okazały pałac który wzniesiony został w XV wieku z przeznaczeniem na główną siedzibę Rady Miejskiej. Głównym projektantem budowli został włoski architekt Giuseppe Moccia. Obecna nazwa budynku nawiązuje do powstania, które wybuchło 7 kwietnia 1860 roku przeciwko rządzącym wówczas całą wyspą Burbonom. Charakterystycznym elementem pałacu jest wieża z XVI wiecznym zegarem.
 • Brama Garibaldiego (Porta Garibaldi) - jest to imponująca brama miejska, która wzniesiona została w 1685 roku na polecenie ówczesnego króla Sycylii Karola II Habsburga (1661-1700). Powstała ona w miejscu starej XV-wiecznej bramy miejskiej stanowiącej część dawnych obwarowań miejskich. Początkowo brama nosiła nazwę Porta di Mare (Brama Morska), ale po tym jak w 1860 roku Giuseppe Garibaldi (1807-1882) ogłosił przy niej Marsalę "miastem wolnym" została nazwana jego imieniem. Budowla reprezentuje styl barokowy i obecnie stanowi jeden z symboli Marsali.
 • Klasztor Carmine (Convento del Carmine) - jest to usytuowany w zachodniej części miasta (dzielnica Annunziata) zabytkowy kompleks klasztorny, który wzniesiony został dla przybyłych tu w średniowieczu braci karmelitów. W skład całego założenia wchodzą kościół, dzwonnica oraz dawne zabudowania klasztorne. Charakterystycznym elementem całego założenia jest (rzadko spotykana na Sycylii) wolno stojąca dzwonnica. Obecnie w murach klasztoru swoją siedzibę ma Miejska Galeria Sztuki.
 • Kościół św. Jana Chrzciciela (Chiesa di San Giovanni Battista) - wzniesiony został w połowie XVI wieku na wybrzeżu Capo Boeo przez członków zakonu jezuitów. Świątynia powstała w miejscu starej zniszczonej kaplicy.
 • Porta Nuova - jest to jedna z czterech bram miejskich, która w wybudowana została w 1790 roku. Powstała ona w miejscu starej XV-wiecznej bramy miejskiej stanowiącej część dawnych obwarowań miejskich. Z uwagi na to że brama prowadzi do znajdującego się poza murami Kościoła św. Jana Chrzciciela niegdyś nazywana była Bramą św. Jana.

Marsala - Brama Garibaldiego

Muzea w Marsali

 • Muzeum Arrasów (Museo degli arazzi fiamminghi) - znajduje się przy ulicy Via Giuseppe Garraffa 57 i prezentuje imponującą kolekcję XVI-wiecznych arrasów flamandzkich. Ofiarowane one zostały biskupowi Mesyny przez Filipa II Hiszpańskiego (1527-1598 ).
 • Muzeum Archeologiczne Baglio Anselm (Museo archeologico Baglio Anselmi) - znajduje się przy ulicy Lungomare Boeo e Via Lungo Mare Boeo i prezentuje liczne znaleziska oraz artefakty z okresu hellenistycznego i rzymskiego. Jednym z ciekawszych eksponatów jest znaleziony w 1969 roku u wybrzeży Marsali bardzo dobrze zachowany okręt kartagiński z 241 roku p.n.e. Ponadto obejrzeć tu można także datowany na przełom I i II wieku n.e. posąg Wensu z Lilibeum (Venere Lilybetana), bogatą kolekcję ceramiki, rzeźbę oraz pozostałości rzymskiego statku Marausa.
 • Muzeum Miejskie (Museo Civico di Marsala) - mieści się w murach dawnego klasztoru benedyktynów przy ulicy Via Ludovico Anselmi Correale i prezentuje liczne przedmioty oraz artefakty jakie udało się odnaleźć podczas prac archeologicznych jakie prowadzone były na terenie starożytnego miasta Lilibeum.
 • Miejska Galeria Sztuki (Pinacoteca Comunale di Marsala) - mieści się w murach XVI-wiecznego klasztoru Convento del Carmine przy Piazza del Carmine i prezentuje głównie sztukę współczesną. Obejrzeć tu można prace takich artystów jak m.in. Carla Accardi, Mario Sironi, Lia Pasqualino Noto, Giuseppe Migneco, Arnaldo Pomodoro, Corrado Cagli, Bruno Caruso, Elio Marchegiani, Claudio Olivieri, Francesco De Grandi, Achille Pace, Alberto Gianquinto, Franco Sarnari, Achille Funi, Arturo Tosi, Michele Dixit, Luigi Veronesi czy Franco Gentilini
 • Muzeum Wina (Museo del Vino) - mieści się w XVIII wiecznym późnobarokowym Palazzo Fici i prezentuje historię produkcji miejscowego wina.
 • Muzeum Mirabile (Museo Mirabile) - znajduje się przy ulicy C.da Fossarunza 198 i prezentuje ekspozycje obrazujące lokalne obyczaje oraz kulturę ludową mieszkańców Sycylii.

Ciekawostki

 • Miasto słynie z produkowanego tu wina deserowego Marsala, rozsławionego pod koniec XVIII wieku przez przybyłego z Anglii Johna Woodhouse'a (aby wino wytrzymało długą podróż morską wzmocnił je dodając alkohol).

mail