Jasenovac Memorial - panorama

Jasenovac to niewielka miejscowość w Chorwacji, położona u ujścia rzeki Uny do Sawy w bezpośrednim sąsiedztwie Serbskiej granicy. W czasie II wojny światowej funkcjonował tu największy z powstałych w Niepodległym Państwie Chorwackim obóz koncentracyjny który określano mianem "Auschwitz Bałkanów" lub "Jugosłowiańskim Auschwitz". Założony został w sierpniu 1941 roku przez faszystowskich ustaszów (chorwacki ruch ultranacjonalistyczny). W skład całego kompleksu obozowego wchodziły także rozległe tereny na drugim brzegu rzeki Sawy w okolicach miejscowości Donja Gradina oraz obóz dla dzieci Sisak. Na czele obozu stali przez cały okres jego funkcjonowania dwaj młodociani psychopaci Vjekoslav Luburic (1914-1969) oraz jego zastępca Dinko Sakic (1921-2008). Ich bestialskie metody zastraszania i torturowania więźniów przerażały nawet katów z Gestapo. Całkowita liczba ofiar (według różnych źródeł) waha się od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy. Natomiast nie ulega wątpliwości fakt, że ogromną większość pomordowanych stanowili Serbowie. W obozie Jasenovac więzieni i zabijani byli również Żydzi, Romowie oraz należący do ruchu oporu Chorwaci. Po wojnie Luburic uciekł do Hiszpanii a Sakic do Argentyny. Obecnie na terenie obozu znajduje się Miejsca Pamięci Jasenovac na którym oprócz części muzealnej i pamiątkowej znajduje się ustawiony w 1966 roku monumentalny pomnik (Jasenovac Memorial) upamiętniający wszystkich pomordowanych przez ustaszów.

mail

Multimedia