Betlejem Brauna - panorama

Betlejem Brauna (Braunův Betlém) to monumentalny kompleks plenerowych barkowych rzeźb i płaskorzeźb, położony na terenie lasu w pobliżu miejscowości Kuks. Wykonany został w pierwszej połowie XVIII wieku przez działającego na terenie Czech austriackiego rzeźbiarza Matthiasa Bernarda Brauna (1684-1738). Inicjatorem stworzenia rzeźb jako miejscowej atrakcji był hrabia Špork, który zapragną utworzyć ustronne i urokliwe miejsce dla modlitwy i medytacji dla rekonwalescentów z pobliskiego uzdrowiska w Kuksie. Wykute w naturalnej skali rzeźby i płaskorzeźby przedstawiają postacie i sceny religijne oraz biblijne. Główny motyw stanowi scena narodzin Jezusa, stąd właśnie nazwa kompleksu - Betlejem. Po śmierci hrabiego miejsce to zostało opuszczone i zapomniane. W 1750 roku część rzeźb została przeniesiona do pobliskiego szpitala w Kuks (Hospital Kuks). Z upływem czasu w wyniku erozji oraz działań człowieka (pozyskiwanie okolicznego kamienia jako budulca) rzeźby zaczęły stopniowo niszczeć. Pierwsze prace konserwacyjne przeprowadzone zostały na przełomie XIX i XX wieku. W 2001 roku Betlejem zostało uznane za zabytek i wpisane na listę narodowych zabytków kultury. Teren został zabezpieczony a rzeźby odrestaurowane. Z miasteczka Kuks do Betlejem prowadzi 3-kilomertowa oznakowana ścieżka dydaktyczna.

mail