Globe of Science and Innovation - panorama

Meyrin to niewielka miejscowość w południowo-zachodniej Szwajcarii, położona na przedmieściach Genewy w bezpośrednim sąsiedztwie francuskiej granicy. Jedną z ciekawszych atrakcji jest tu usytuowane w sąsiedztwie głównej siedziby Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) centrum naukowe Globe of Science and Innovation. Celem placówki jest zobrazowanie i wyjaśnienie odwiedzającym na czym polegają badania prowadzone w ośrodku naukowym CERN a także zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami jakimi zajmuje się współczesną fizyką cząstek elementarnych. Centrum naukowe mieści się w zaprojektowanej przez dwóch genewskich architektów Hervé Dessimoza i Thomasa Büchi drewnianej konstrukcji o kształcie kuli symbolizującej naszą planetę. Budowla ma 27 metrów wysokości, średnicę 40 metrów i składa się osadzonych w sobie dwóch niezależnych okrągłych konstrukcji wykonanych z pięciu różnych rodzajów drewna (sosny szkockiej, daglezji, świerku, modrzewia i klonu). W sąsiedztwie placówki znajduje się 15-tonowa stalowa rzeźba upamiętniająca 396 największych odkryć z fizyki. Dla zwiedzających udostępniono sześć różnych sekcji tematycznych:

  • Mysterious world - w tej sekcji znajdują się interaktywne wystawy obrazujące różnorodne zagadnienia i tajemnice dotyczące wszechświata w którym żyjemy, które poddawane są badaniom w CERN.
  • Large Hadron Collider (LHC) - w tej części zapoznać się można z Wielkim Zderzaczem Hadronów (LHC), jego konstrukcją i działaniem a także obejrzeć szczegółową mapę całego ośrodka.
  • Detecting particles - sekcja ta obrazuje w jaki sposób wykrywa się nowe cząstki powstałe w wyniku zderzeń rozpędzonych do prędkości bliskich światła protonów.
  • Science without borders - w tej części prezentowany jest wpływ badań prowadzonych w CERN na rozwój technologii w takich dziedzinach nauki jak m.in. elektronika, internet, biologia, inżynieria lądowa czy archeologia. Na jednej z wystaw prezentowany jest stworzony w CERN pierwszy serwer WWW (World Wide Web), który zapoczątkował Internet. Napisał go w latach 1990-1991 brytyjski fizyk i programista Berners-Lee na komputerze NeXT.
  • In their own words - sekcja w której zapoznać się można z wypowiedziami naukowców pracujących w CERN.
  • Research area - tutaj obejrzeć można "na żywo" jak wyglądają zderzenia rozpędzonych cząstek w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC).

mail