Zamek Janula - panorama

Cassino to niewielkie miasto w środkowych Włoszech, położne u podnóża wzgórza Monte Cassino (519 metrów n.p.m. ). Obok Opactwa Benedyktyńskiego i Polskiego Cmentarza Wojennego, jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na jednym z okolicznych wzgórz ruiny średniowiecznego zamku (Rocca Janula). Jak podają źródła historyczne pierwsza warownia wzniesiona została tu już prawdopodobnie w połowie X stulecia. Przypuszcza się, że powstała wtedy otoczona umocnieniami kamienna wieża na planie kwadratu. W 1004 roku twierdza została zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi jakie nawiedziło okoliczne tereny. Odbudowana, w kolejnych wiekach wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. Zamek był też kilkukrotnie przebudowywany i powiększany. W XVIII wieku warownia utraciła swoje znaczenie strategiczne. Wtedy też zaniedbana i częściowo opuszczona zaczęła popadać w ruinę. Kolejne zniszczenia przyniosła II wojna światowa. W wyniku działań zbrojnych zniszczona została niemal cała budowla. Zachowała się jedynie pięcioboczna wieża oraz pozostałości murów obronnych. Na początku XXI wieku zamek został częściowo odbudowany i udostępniony dla zwiedzających.

Ciekawostki

  • Nazwa twierdzy pochodzi prawdopodobnie od imienia legendarnego rzymskiego boga Janusa (Giano). Przypuszcza się, że w starożytności na wzgórzu w miejscu gdzie stoi obecnie zamek znajdowało się poświęcone mu miejsce kultu.

mail