Opactwo Bellapais - panorama

Belapais to niewielka miejscowość na Cyprze, położona w pobliżu północnego krańca wyspy. Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na terenie wioski ruiny augustiańskiego klasztoru. Opactwo zostało założone przez braci Augustianów na przełomie XII i XIII wieku, jednak większa część kompleksu została wzniesiona dopiero w latach 1267-1284. Fundatorami klasztoru byli królowie Cypru Hugo III i Hugo IV. Niespełna wiek później do istniejących już budynków dobudowano gotycki refektarz. Wtedy też do opactwa trafiły relikwie Krzyża Świętego co spowodowało, że miejsce to stało się celem licznych pielgrzymek. W 1373 roku klasztor został najechany i splądrowany przez Genueńczyków. Skradziono wówczas także relikwie oraz zrabowano cały skarbiec wspólnoty. Po tym wydarzeniu opactwo podupadło i z czasem zaniedbane zaczęło popadać w ruinę. Po przejęciu władzy na Cyprze przez Turków obiekty przejął Cypryjski Kościół Prawosławny. Mimo to, klasztor został opuszczony przez zakonników i ostatecznie popadł w całkowitą ruinę. Pierwsze prace renowacyjne przeprowadzone zostały tu dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku. W wyniku inwazji tureckiej na Cypr jaka miała miejsce w 1974 roku obszar, na którym znajduje się miasteczko kontrolowany jest przez nieuznawaną na arenie międzynarodowej, proklamowaną w 1983 roku Turecką Republikę Cypru Północnego. Obiekt reprezentuje styl gotycki typowy dla okresu rządów pochodzącej z Francji dynastii Lusignanów na Cyprze. Do czasów obecnych zachowały się trzy skrzydła klasztoru, krużganki, część refektarza oraz kamienna mównica.

Ciekawostki

  • Nazwa opactwa pochodzi prawdopodobnie od francuskiego zwrotu Abbaye de la paix (Opactwo Pokoju);
  • Każdego roku w maju na terenie klasztoru organizowany jest festiwal muzyki poważnej;
  • Miasteczko zostało opisane w powieści autorstwa Lawrence'a Durrella zatytułowanej Bitter Lemons.

mail