Monastyr Basarbowski - panorama

Basarbowo to niewielka wioska w północnej Bułgarii, położona kanionie rzeki Rusenski Łom, około 7 km w kierunku południowym od centrum miasta Ruse. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu prawosławny klasztor pod wezwaniem św. Dymitra Basarbowskiego. Nie jest znana dokłada data powstania świątyni, a pierwsze wzmianki o klasztorze w tym miejscu pochodzą z kronik osmańskich datowanych na XV wiek. Cały kompleks klasztorny wkomponowany jest w wapienne skały. Jego serce stanowi skalna cerkiew w pięknym ikonostasem do której prowadzą wykute w skale kamienne schody. Obecna nazwa monastyru pochodzi od imienia żyjącego tu w XVII wieku, który prowadził tak ascetyczne i pełne pokory życie, że po śmierci jego zwłoki rzekomo nie uległy rozkładowi. W 1774 roku jego ciało zostało przeniesione z klasztoru do katedry św. Konstantyna i Heleny w Bukareszcie jako wyraz wdzięczności za pomoc Rumunii podczas wojny rosyjsko-tureckiej.

mail