Kościół św. Mikołaja w Kniażycach - panorama

Kniażyce to niewielka miejscowość we wschodniej części Białorusi, położona przy drodze krajowej łączącej Mińsk z Mohylewem (M4). Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane w samym sercu miasteczka ruiny kościoła. Świątynia wzniesiona została z fundacji Konstantego Władysława Paca w na przełomie XVIII i XVIII wieku, a więc już po I rozbiorze Rzeczpospolitej, gdy Kniażyce znalazły stały się częścią Imperium rosyjskiego. Początkowo kościół służył braciom pobliskiego klasztoru dominikanów jednak gdy w 1831 roku rozkazem władz carskich zakon został skasowany to opiekę nad kościołem przejęli bracia karmelici. Niestety cztery lata później i ten zakon został skasowany. Kres działalności świątyni przyniosło powstanie styczniowe (1863-1864) po wybuchu którego kościół został zamknięty i dwa lata później przekazany prawosławnej cerkwi (wbrew woli katolickich wiernych). Prawosławna świątynia pod wezwaniem św. Mikołaja funkcjonowała tu aż do II wojny światowej. Wtedy to w wyniku działań zbrojnych kościół został dotkliwie zniszczony i ostatecznie opuszczony. Mimo odzyskania przez Białoruś niepodległości w 1991 roku i wpisania budowli w rejestr zabytków świątynia nadal pozostaje w stanie niszczejącej ruiny. Budowla reprezentuje styl barokowy i posiada monumentalną trójdzielną fasadę wieńczą trzy czworoboczne wieże. Fasada jest silnie rozczłonkowana za pomocą wiązek pilastrów, łukowato zamkniętych nisz i profilowanych gzymsów. Wejście ozdobione jest portalem wydzielonym za pomocą ryzalitu z bogato zdobionym frontonem. Po bokach fasady zaś, znajdują się niskie ścianki - propyleje, tworzące przed wejściem niewielki dziedziniec.

mail