Baszta Bociania w Dobrym Mieście - panorama

Dobre Miasto (dawniej Guttstadt) to niewielka miejscowość w północnej Polsce, położona na Pojezierzu Olsztyńskim nad rzeką Łyną (lewy dopływ Pregoły), około 25 km w kierunku północnym od Olsztyna. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowana we wschodniej części miasteczka, nad brzegiem rzeki (przy ulicy Sowińskiego) gotycka Baszta Bociania, nazywana także często Bocianim Gniazdem. Wybudowano ją prawdopodobnie pod koniec XIV lub na początku XV wieku jako część fortyfikacji miejskich. Obiekt powstał w północno-wschodnim narożniku linii murów i obecnie stano jedyną tak dobrze zachowaną ich część. Baszta wzniesiona została z cegły na planie okręgu. Budowla posiada charakterystyczny stożkowy dach, na wierzchołku którego znajduje się gniazdo bociana (stąd prawdopodobnie nazwa obiektu). W latach siedemdziesiątych XX wieku z inicjatywy miejscowego Oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze" baszta została poddana gruntownej renowacji. Obecnie w jej murach ma swoją siedzibę Muzeum Dobrego Miasta. W ramach muzealnej ekspozycji historycznej prezentowane są tu eksponaty związane z historią miasta oraz Warmii. Obejrzeć można tu m.in. dawne mapy biskupstwa warmińskiego, plany miasta, odpis aktu lokacyjnego Dobrego Miasta, wydanego 26 grudnia 1329 roku przez biskupa warmińskiego Henryka II Wogenapa czy różnego rodzaju skamieliny, wydobyte podczas budowy drogi z Olsztyna do Bezled. Ponadto znajduje się tu także niewielka galeria sztuki w której organizowane są wystawy obrazów i rzeźb a także spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi.

Bazylika Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych

Odwiedzając Dobre Miasto warto także zobaczyć imponującą Bazylikę kolegiacką pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych. Kościół wzniesiony został w latach 1359-1420 jako część gotyckiego zespołu kolegiackiego obejmującego także zabudowania klasztorne o charakterze obronnym. Na przestrzeni wieków, kościół był kilkukrotnie przebudowywany. W latach 1872-1882 świątynia została poddana regotyzacji, podczas której usunięto większość nawarstwień nowożytnych, jednocześnie pozbawiając kościół wielu sprzętów reprezentujących styl barokowy i manierystyczny. Gruntowną renowację obiekt przeszedł w latach siedemdziesiątych XX wieku w wyniku której przywrócono świątyni jej dawny gotycki kształt. Dekadę później przeprowadzono także remont i rozbudowę organów czego efektem są organizowane tu regularnie koncerty organowe. We wnętrzu kościoła warto zwrócić uwagę na XVIII wieczny ołtarz główny ozdobiony rzeźbami męczenników Wojciecha i Stanisława, XV wieczny Tryptyk Mariacki, XVII wieczną ambonę oraz pochodzącą z tego samego okresu chrzcielnicę. Obecnie Bazylika Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych jest drugą co do wielkości świątynią Warmii nosząca tytuł Bazyliki Mniejszej.

mail

Multimedia