Zamek Kanossa - panorama

Malownicze ruiny Zamku Kanossa, położone są na wysokim wzniesieniu w małej miejscowości o takiej samej nazwie. Warownia wzniesiona została w pierwszej połowie X wieku na polecenie syna założyciela miasta Adalberto Atto. Twierdza usytuowana została w pobliżu ważnego szlaku handlowego wiodącego z północnej Europy do Rzymu. Jedną z najbardziej znanych i znamienitych postaci w której posiadaniu znajdował się zamek była słynna znana ze swojej waleczności i pozostająca przez większość swojego życia pozostawała w służbie papieży Grzegorza VII, i Urbana II - Matylda Toskańska. Burzliwe dzieje zamku spowodowały, że do czasów obecnych zachowały się po nim jedynie malownicze ruiny. Z zamkiem związany jeden z najsłynniejszych sporów w historii dziejów średniowiecznej Europy. Był to spór toczony pomiędzy niemieckim cesarzem Henrykiem IV Salickim a papieżem Grzegorzem VII i dotyczył prawa do inwestytury duchownych. W średniowieczu inwestytura polegała na przekazaniu wasalowi dóbr lennych, który po złożeniu hołdu i przysięgi wierności przez wasala wręczał mu symbol danego lenna (najczęściej była to grudka ziemi lub chorągiew). Istotą zatargu była tak na prawdę władza i panowanie nad ówczesnym światem chrześcijańskim, a także realizacja własnej wizji Europy. Spór nasilił się do tego stopnia, że po nałożeniu przez papieża ekskomuniki na króla Henryka IV, zaczął on planować akcję zbrojną przeciwko papieżowi, który to schronił się w murach zamku w Kanossie.

mail

Multimedia