Przepaść Hranicka - panorama

Przepaść Hranicka to studnia krasowa we wschodnich Czechach, położona w Krasie Hranickim na prawym brzegu rzeki Beczwa (lewy dopływ Morawy), na terenie Narodowego Rezerwatu Przyrody Hůrka (w pobliżu Zbraszowskich Jaskiń Aragonitowych). Jej sucha część sięga wprawdzie tylko 69,5 metra, ale na jej dnie znajduje się wejście do jaskini podwodnej. Czescy i polscy speleolodzy podczas wspólnej ekspedycji w 2016 roku, dzięki sondom pomiarowym, oszacowali głębokość jaskini na 404 metry. Jest to więc najgłębsza na świecie zatopiona jaskinia. Dotychczasowy rekord należał do włoskiej przepaści Pozzo del Merro, której głębokość oszacowano na 392 metry. Obecnie przygotowywane są dalsze badania Przepaści Hranickiej. Naukowcy spodziewają się pobicia dotychczasowego rekordu. Pomiar głębokości przepaści jest bardzo skomplikowany, ze względu na rozczłonkowanie systemu jaskiń, a także na drzewa i inne przeszkody, które nagromadziły się na dnie przez lata. Wszystkie te przeszkody uniemożliwiają łatwe zanurzenie sondy na maksymalną głębokość. Jest to również powód, dla którego dno jaskini nie zostało jeszcze zbadane. Do przepaści prowadzi oznakowany szlak turystyczny, który swój początek ma w uzdrowisku Teplice nad Bečvou.

mail