Miltenberg - panorama

Miltenberg to niewielka miejscowość w zachodnich Niemczech, położona na terenie Dolnej Frankonii (północno-zachodnia Bawaria) na lewym brzegu rzeki Men (Main). Początki miasta sięgają czasów starożytnych, kiedy to Rzymianie założyli tu jeden ze swoich posterunków granicznych ochraniających krańce (limes) Cesarstwa Rzymskiego. Po upadku cesarstwa fort przejęty został przez miejscową ludność co dało początek miastu. W XII wieku na terenie ruin członkowie możnej rodziny Wallhausen wybudowali wieżę mieszkalna, a niespełna wiek później na polecenie arcybiskupa Moguncji rozpoczęto budowę zamku oraz fortyfikacji miejskich. W 1367 roku na prośbę arcybiskupa Moguncji Gerlacha von Nassau cesarz Karol IV Luksemburski (1316-1378) przyznał miastu prawo do organizowania corocznego targu handlowego. Tradycja ta kultywowana jest po dziś dzień. Rozwój Miltenberga nastąpił dzięki handlowi oraz uprawie winorośli. Obecnie Miltenberg to niewielkie miasto, które zamieszkuje niespełna 10 tysięcy ludzi.

Zwiedzanie

Serce najstarszej części miasta stanowi niewielki rynek (Marktplatz) przy którym wznosi się okazały kościół św. Jakuba (St. Jakobus). W swojej obecnej neoklasycystycznej formie trójnawowej pseudobazyliki wzniesiony w XIX wieku. Świątynia powstała w miejscu starego kościoła, który wzniesiony został w XIII wieku. Na runku ma swój początek główna ulica miejska Hauptstrasse, którą otaczają liczne bogato zdobione domy wykonane z muru pruskiego (fachwerk). Tutaj też znajduje się XIV wieczny budynek Starego Ratusza. Spacerując po starym mieście koniecznie trzeba obejrzeć imponujący budynek zwany Zum Riesen (Dom Olbrzyma). Jest to jeden z najstarszych zajazdów w Niemczech, którego udokumentowane początki sięgają 1158 roku. Niegdyś mieściła się tu gospoda dla książąt i hrabiów. Jedna z miejscowych legend głosi, że to właśnie tutaj Marcin Luter przekonał hrabiego Erbacha do protestantyzmu. Swój obecny renesansowy kształt budowla uzyskała w czasie ostatniej większej przebudowy jaka przeprowadzona została pod koniec XVI wieku. Kolejnym ciekawym zabytkiem w Miltenbergu jest górujący nad miasteczkiem średniowieczny zamek (Mildenburg). Jego najstarszą część stanowi wybudowany pod koniec XII stulecia okazały donżon (wieża łącząca w sobie główne funkcje mieszkalne i obronne). Na przestrzeni wieków warownia była kilkukrotnie przebudowywana i powiększana. Obecnie zamek udostępniony jest dla zwiedzających a w jego murach ma swoją siedzibę muzeum (Museum Burg Miltenberg) w którym prezentowana jest głównie sztuka współczesna (m.in. kolekcja Jürgena Lenssena) oraz zabytkowe ikony. Z murów warowni rozpościera się przepiękny widok na miasteczko oraz rzekę.

Ciekawostki

  • Każdego roku na przełomie sierpnia i września w Miltenbergu organizowany jest festiwal folklorystyczny Michaelismesse, którego tradycja sięga czasów średniowiecza.

mail