Zamek Šašov - panorama

Žiar nad Hronom to niewielka miejscowość w środkowej Słowacji, położona nad rzeką Hron (lewy dopływ Dunaju). Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na obrzeżach miasteczka (dzielnica Šášovské Podhradie), nad brzegiem rzeki malownicze ruiny średniowiecznego zamku (Šášovský hrad). W zapiskach historycznych pierwsza wzmianka o warowni pochodzi z dokumentów datowanych na połowę XIII stulecia. Wtedy to budowla stanowiła własność braci Vancha. W kolejnych wiekach zamek był kilkukrotnie przebudowywany i modernizowany. Warownia także wielokrotnie przechodziła z rąk do rąk. Władali nią m.in. królowa Węgier i Czech Barbara Cylejska (1390-1451) czy węgierski dyplomata Jan Jiskra z Brandýsa (1400-1469). W 1677 roku podczas jednego z buntów chłopskich zamek został zdobyty i splądrowany przez powstańców. Po tym tragicznym wydarzeniu zaniedbana i zrujnowana warownia zaczęła popadać w coraz to większą ruinę. Ostatecznie zamek został opuszczony w XVIII stuleciu i po dziś dzień pozostaje w stanie ruiny.

mail