Cambridge - panorama

Cambridge to miasto uniwersyteckie we wschodniej Anglii, położone nad rzeką Cam, około 80 km w kierunku północno-wschodnim od Londynu. Jest to jeden z ważniejszych ośrodków przemysłowych, naukowych i turystycznych na wyspach. Najstarsze informacje o Cambridge znaleźć można w spisanej pod koniec IX stulecia Kronice Anglosaskiej, gdzie wzmiankowane jest pod nazwą Grantebrycge. Zapiski o mieście znaleźć można także w sporządzonej w 1086 roku na żądanie Wilhelma Zdobywcy księdze zwanej Domesday Book. Pod obecną nazwą ośrodek funkcjonuje dopiero od końca XV wieku. W Cambridge znajduje się siedziba drugiego po Oksfordzie najstarszego uniwersytetu (University of Cambridge) w Anglii. Założony został w 1209 roku (przez grupę byłych wykładowców Oksfordu) i obecnie zaliczany jest do jednych z najlepszych uczelni nie tylko w Europie, ale i na Świecie. To właśnie tutaj studiowały i pobierały nauki takie osobistości świata nauki jak m.in. Isaac Newton, Stephen Hawking, Charles Darwin, George Gordon Byron czy Alan Turing. Dziś stare zabytkowe zabudowania uniwersyteckie stanowią główną atrakcję miasta. Należą do nich m.in. Wielki Dziedziniec przy Trinity College (Kolegium Trójcy Świętej), reprezentujaca styk późnego gotyku angielskiego XV wiczna kaplica przy Kolegium Królewskim (King’s College), budynek senatu uniwersyteckiego (Senate House), Great St Mary’s Church, Laboratorium Cavendisha (Cavendish Laboratory), mosty nad rzeką Cam (Matematyczny, Westchnień i Clare) oraz liczne budynki kolegialne. Odwiedzając Cambridge warto także wybrać się do niezwykle interesującego muzeum sztuki i starożytności Fitzwilliam Museum.

Ciekawostki

  • Nazwa Cambridge pochodzi od połączenia ze sobą dwóch wyrazów: most, czyli po angielsku bridge oraz przepływającej pod nim rzeki Cam;
  • Z uwagi na liczne firmy i przedsiębiorstwa specjalizujące się w technologiach określanych jako high-tech obszar wokół miasta Cambridge określany jest mianem Silicon Fen (lub Cambridge Cluster). Nazwa nawiązuje do słynnej Silicon Valley (Doliny Krzemowej) w Kalifornii.

mail

Multimedia