Zamek Wernerseck - panorama

Ochtendung to niewielka miejscowość w Niemczech, położona w dolinie rzeki Nette (lewy dopływ Renu). Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na północnych rubieżach miasteczka na wysokiej skale w zakolu rzeki ruiny późnogotyckiego Zamku Wernerseck. Jego budowa rozpoczęta została na początku XV stulecia roku z polecenia arcybiskupa Trewiru Wernera von Falkensteina (1388-1418). Powstała wówczas wysoka wieża mieszkalno-obronna, która w późniejszym czasie została przekształcona w warownię. Jej głównym zadaniem miała być kontrola przebiegającej w pobliżu granicy Elektoratu Kolonii. Zamek nigdy nie został zaatakowany bowiem jeszcze w czasie jego budowy nastąpiło przesunięcie granicy. W XVI wieku posiadłość przeszła w ręce członków rodziny Elz w której rękach pozostawał aż do XIX stulecia. Obecnie częściowo odrestaurowane ruiny udostępnione są dla zwiedzających. Charakterystycznym elementem zamku jest wysoka czterokondygnacyjna i wyłożona wykuszami wieża, którą dostrzec można z daleka.

Zamek Wernerseck - Plan

mail

Multimedia