Pałac w Świdnie - panorama

Świdno to niewielka miejscowość w centralnej Polsce (województwo mazowieckie), położona około 7 km w kierunku południowym od Mogielnicy. Jednym z ciekawych zabytków jest tu usytuowany na terenie wioski na malowniczym wzniesieniu lewego brzegu pradoliny Pilicy pałac. Jego budowę rozpoczęto w pierwszej połowie XVIII wieku na polecenie wojewody rawskiego Stanisława Antoniego Świdzińskiego oraz jego żony Marianny Dziuli. Budowa rezydencji ciągnęła się przez wiele lat i ostatecznie ukończona została dopiero na początku XIX wieku staraniem wnuka Stanisława, Antoniego Świdzińskiego. Wkrótce potem zamieszkał on w pałacu wraz z małżonką Urszulą Leszczyńską. W połowie XIX stulecia rezydencja należała do rodziny Bonieckich w której rękach pozostawała aż do końca II wojny światowej. W 1945 roku w ramach reformy rolnej pałac został przejęty przez państwo. Zaniedbana i zniszczona budowla została gruntownie odrestaurowana w latach siedemdziesiątych XX wieku i zaadoptowana na potrzeby Instytutu Chemii Fizycznej PAN. Budowla reprezentuje styl barokowo-kalsycystyczny. Wzniesiona została na planie prostokąta i posiada trzy kondygnacje przykryte czterospadowym dachem. Całość zaś otoczona jest malowniczym parkiem krajobrazowym z bardzo dobrze zachowanym drzewostanem.

Ciekawostki

  • W 2021 roku Pałac w Świdnie został wystawiony na sprzedaż za kwotę przeszło 2,5 miliona zł.

mail