Kościół Świętych Andrzeja Świerada i Benedykta w Tropiu - panorama

Tropie to niewielka miejscowość w południowej Polsce, położona w miejscu gdzie rzeka Dunajec (prawy dopływ Wisły) wpada do Jeziora Czchowskiego. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany nad brzegiem rzeki na wyniosłej, kilkunastometrowej skale Kościół Świętych Andrzeja Świerada i Benedykta. Świątynia ufundowana została prawdopodobnie już w połowie XI stulecia przez ówczesnego władcę Polski Kazimierza Odnowiciela (1016-1058) i poświęcona przez przyszłego świętego Stanisława męczennika. Według tradycji budynek powstał w miejscu, gdzie znajdowała się pustelnia św. Świerada, mnicha benedyktyńskiego żyjącego na przełomie X i XI wieku. Na przestrzeni stuleci kościół był kilkukrotnie przebudowywany i powiększany. W XIII stuleciu do północnej ściany dobudowano zakrystię (obecnie schowek), a trzy stulecia później część murów prezbiterium nadmurowano i przesklepiono kopułką z latarnią, a także dobudowano kaplicę Matki Bożej, która obecnie pełni rolę zakrystii. Budowla wykonana została z ciosów piaskowca spojonych gliną z niewielką domieszką wapna. Fasada budowli jest stosunkowo prosta, dwukondygnacyjna, z łukowo zwieńczonym otworem wejściowym. Całość przykrywa blaszany dach z wieżyczką zwieńczoną sygnaturą. Do czasów obecnych z oryginalnej budowli zachowały się jedynie mury prezbiterium, wtórnie podwyższone, oraz relikty północnej i zachodniej ściany nawy. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na XVII wieczny polichromowany strop z malowidłem prezentującym scenę Zesłania Ducha Świętego oraz fragment romańskiego fresku św. Stefana w koronie.

mail