Zamek Úsov - panorama

Úsov to niewielka miejscowość we wschodnich Czechach, położona na pograniczu środkowych i północno-zachodnich Moraw u podnóża niewielkiego pasma górskiego Hrubý Jeseník nad potokiem Doubravka. Jednym z ciekawszych zabytków jest tu usytuowany we wschodniej części miasteczka na malowniczym wzniesieniu okazały renesansowo-barokowy zamek (Hrad Úsov). Jego początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku, kiedy to wzniesiona została tu pierwsza warownia. Jej fundatorem był król Wacław I lub Przemysł Ottokar II. W zapiskach historycznym pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z dokumentów datowanych na 1260 rok. W latach 1330-1350 twierdza przeszła w ręce członków możnej rodziny Šternberków, a w późniejszym czasie posiadłość stanowiła własność margrabiego morawskiego Jana Henryka. W 1416 roku zamek przejęli hrabiowie z Vlašimia pod rządami których przeprowadzona została większa przebudowa. Pod koniec XVI wieki budowla przeszłe w ręce niemieckiego książęcego rodu Liechtensteinów, którzy zamieszkiwali tu aż do końca II wojny światowej. Kolejna modernizacja miała miejsce w drugiej połowie XVII wieku. Wtedy to stara warownia została przekształcona w okazałą rezydencję mieszkalną. Najstarszą część założenia stanowi północno-wschodni fragment obwarowań, gdzie dostrzec można częściowo przebudowane cztery cylindryczne baszty. Obecnie w murach zamku ma swoją siedzibę wyjątkowe w skali europejskiej Muzeum Łowiectwa i Leśnictwa (Lovecko-lesnické muzeum) w którym obejrzeć można bogatą kolekcję trofeów myśliwskich. Zgromadzono tu przeszło 700 okazów różnego rodzaju poroży, które zdobią zamkowe ściany. Są też tu trofea oraz wypchane zwierzęta pochodzące z polowań jakie Liechtensteinowie urządzali w Afryce. Ciekawą ekspozycję stanowi kolekcja kuriozalnych urządzeń kłusowniczych oraz broni łowieckiej. Na terenie placówki znajduje się również galeria malarza Lubomíra Bartoša.

mail