Patti - panorama

Patti to niewielka miejscowość w południowych Włoszech, położona przy północno-wschonim krańcu Sycylii. Nie wiadomo, kiedy dokładnie zostało założone. Pozostałości rzymskich budowli świadczą, że prawdopodobnie już w starożytności znajdowała się tu niewielka osada. Wiadomo też, że Patti zasiedlone zostało przez mieszkańców pobliskiego Tindari, którzy opuścili swoje domy po trzęsieniu ziemi jakie nawiedziło okoliczne tereny. Pod koniec XI stulecia na polecenie hrabiego Rogera I w mieście założony został klasztor, a także rozpoczęto budowę katedry. W okresie średniowiecza Patti wchodziło w skład 42 miast sycylijskich podlegających bezpośrednio królowi a nie miejscowych władców. Praktycznie do końca XIX wieku miasto cały czas mieściło się w obrębie starych murów obronnych. Jego rozbudowa oraz utworzenie nowych dzielnic nastapiło dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Obecnie Patti zamieszkuje około 13 tysięcy mieszkańców.

Zwiedzanie

Jednym z najciekawszych zabytków Patti jest okazała barokowa Bazylika Katedralna św. Bartłomieja (Basilica cattedrale di San Bartolomeo). Świątynia wzniesiona została pod koniec XI stulecia. Na przestrzeni wieków katedra była kilkukrotnie przebudowywana. Budowla ucierpiała także w wyniku licznych trzęsień ziemi jakie nawiedziły okoliczne tereny. Ostatnie z nich miało miejsce 16 kwietnia 1978 roku po którym świątynia poddana została gruntownej renowacji. Charakterystycznym elementem katedry jest 30 metrowa dzwonnica, która swój obecny kształt uzyskała w drugiej połowie XVI wieku. Pozostałe ważne zabytki Patti to m.in. odkryte w latach siedemdziesiątych XX wieku pozostałości rzymskiej wilii (Villa di Patti) ruiny rzymskiej bazyliki w Tindari oraz starożytny amfiteatr.

mail