Góry Pieprzowe - panorama

Góry Pieprzowe (Pieprzówki) to niewielkie pagóry w centralnej Polsce (województwo świętokrzyskie), położone we wschodniej części Wyżyny Sandomierskiej, nad brzegiem Wisły około 5 km w kierunku wschodnim od centrum Sandomierza. Zbudowane są głównie z charakterystycznych brunatnoszarych łupków, od których prawdopodobnie wzięły swoją nazwę. Łupki powstały około 500 mln lat temu jako osady w morzu kambryjskim i były poddawane intensywnym fałdowaniom w czasie orogenezy sandomierskiej. Z biegiem czasu wskutek działania czynników atmosferycznych łupki kruszą się, tworząc drobny, osypujący się gruz skalny, od którego koloru i faktury powstała prawdopodobnie nazwa całego pasma. W 1979 roku na terenie gór utworzony został Rezerwat przyrody Góry Pieprzowe. Chronione są tu przede wszystkim rośliny sucholubne, porastające wychodnie silnie zwietrzałych łupków, tworzących charakterystyczne usypiska okruchów. Rosną tu dzikie róże a także można spotkać krzewy berberysu, jałowca, głogu, tarniny czy dzikiej gruszy. Pieprzówki stanowią część czerwonego szlaku, który łączy Gołoszyce z Piotrowicami. Przejście całego pasma pasma zajmuje około godziny. Wysokość bezwzględna gór to 200 metrów n.p.m. przy różnicy wysokości między płaskim i podmokłym korytem Wisły a krawędzią pasma dochodzącym do maksymalnie 60 metrów. Ze szczytów rozpościerają się się niezwykle malownicze widoki na dolinę Wisły oraz pobliski Sandomierz.

Legendy

Jak głosi jedna z miejscowych legend przed wiekami w okolicy Gór Pieprzowych mieszkali mnisi z trudnego już dziś do zidentyfikowania zakonu. Na opadających ku Wiśle zboczach uprawiali rośliny, których czarne nasiona były tak ostre, że po rozgryzieniu paliły żywym ogniem. I to właśnie od nich wzięły nazwę góry.

Ciekawostki

  • W XIX wieku na terenie Gór Pieprzowych rozegrała się krwawa bitwa pomiędzy wojskami Księstwa Warszawskiego i Austrii;
  • W Górach Pieprzowych znajduje się prawdopodobnie największe skupisko dziko rosnących róż w Europie. Można tu spotkać aż dwanaście gatunków tych kwiatów.

mail