Kołomna - panorama

Kołomna to miasto w zachodniej Rosji, położone przy ujściu rzeki Moskwy do rzeki Oki (prawy dopływ Wołgi) w połowie drogi między Moskwą a Riazanem. Jest to jedno z najstarszych miast regionu moskiewskiego, którego początki sięgają połowy XI stulecia. Na początku XIV wieku Kołomna została podbita i zajęta przez wojska księcia Daniela Aleksandrowicza (1261-1303) i przyłączona do Księstwa Moskiewskiego. W kolejnych wiekach miasto było wielokrotnie najeżdżane i pustoszone przez ordy mongolskie. Swój złoty okres Kołomna przeżywana na przełomie XIV i XV wieku, stając się jednym z najbogatszych ośrodków Księstwa Moskiewskiego. Miasto wielokrotnie odwiedzane było przez cara Iwana Groźnego (1530-1584). Wtedy też rozpoczęto budowę Kremla - ufortyfikowanego grodu warownego jaki niegdyś wznoszono w obrębie miast ruskich. W 1781 roku Kołomna otrzymała prawa miejskie, a co za tym idzie także liczne przywileje oraz ulgi. Obecnie Kołomna to ważny rosyjski ośrodek przemysłowy (produkcja silników Diesla, obrabiarek, lokomotyw), który zamieszkuje blisko 150 tysięcy ludzi. W mieście zachowało się także wiele cennych zabytków.

Zwiedzanie

Najcenniejszym zabytkiem Kołomny jest usytuowany nad brzegiem rzeki Moskwy okazały Kreml. Jego budowa rozpoczęta została w 1525 roku na polecenie księcia Wasilija III Iwanowicza (1479-1533). Warownia powstała w miejscy starych drewnianych umocnień. Z tej niegdyś imponującej fortecy do czasów obecnych zachowały się ceglane mury oraz 7 wież obserwacyjno-obronnych (niegdyś było ich 16). W ich obrębie znajduje się m.in. wybudowany w latach 1672-1682 sobór katedralny Zaśnięcia Matki Bożej, wolonostojąca dzwonnica, nowogołutwiński Monaster Trójcy Świętej, starogołutwiński Monaster Objawienia Pańskiego oraz brusieński Monaster Zaśnięcia Matki Bożej w Kołomnie. Pozostałe ważne zabytki Kołomny to m.in. barokowe domy kupców Szewlagina i Meszczaninowa, pomnik Cyryla i Metodego, usytuowana na terenie dzielnicy Szczurowo XVIII wieczna Cerkiew Świętej Trójcy oraz położony w pobliskiej wiosce Staroje Bobreniewo monaster Narodzenia Matki Bożej.

Ciekawostki

  • W 2007 roku w Kołomnie otwarty został jeden jeden z najnowocześniejszych w Europie kryty tor łyżwiarski.

mail