Gelnhausen - panorama

Gelnhausen to miasto w zachodnich Niemczech, położone na południowym krańcu Lasu Büdinger. Założone zostało przez cesarza Fryderyka I Barbarossę w roku 1170, który zjednoczył trzy znajdujące się tu osady, otoczył je murem i nadał im status wolnego miasta. Wkrótce potem rozpoczęta została budowa zamku oraz kościoła. Korzystne położenie na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych prowadzących m.in. z Frankfurt nad Menem do Lipska spowodowało, że bardzo szybko niewielka osada rozrosła się w znaczący ośrodek handlowy. Okres dynamicznego rozkwitu trwał do 1326 roku, kiedy Ludwik IV Bawarski oddał miasto w zastaw grafom Hanau. W 1435 roku Gelnhausen zostało kupione przez elektora Palatynatu Reńskiego Ludwika III Wittelsbacha. Ciężkie chwile miasto przeżywało w czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648), kiedy to zostało splądrowane i doszczętnie zniszczone co zmusiło jego mieszkańców do opuszczenia go. W 1803 roku Gelnhausen stało się częścią Hesji-Kassel, a po wojnie siedmiotygodniowej zostało przyłączone do Królestwa Prus. Wtedy też miasto przeżywało swój kolejny okres rozkwitu stając się m.in. centrum niemieckiego przemysłu gumowego.

Zwiedzanie

Serce najstarszej części Gelnhausen stanowi niewielki acz niezwykle malowniczy rynek (Obermarkt). Jedną z jego pierzei zamyka XIII wieczny kościół św. Piotra (Kirche St. Peter). Po przeciwnej stronie zaś, znajduje się budynek ratusza miejskiego a nieco dalej jeden z najcenniejszych zabytków miasta jakim jest okazały ewangelicki Kościół Mariacki (Marienkirche). W Gelnhausen zachowała się także zbudowania w latach 1447-1478 w czasie wojen husyckich w celu ochrony miasta przed atakami Taborytów wieża Hexenturm. Budowla ta bardzo często nazywana jest także wieżą czarownic. Warto także wybrać się na obrzeża miasta gdzie obejrzeć można wzniesione w średniowieczu na polecenie Fryderyka Barbarossy okazałe Palatium (Kaiserpfalz). Jest to jeden z najlepiej zachowanych zamków cesarskich (Palatium) jakie spotkać można na terenie Niemiec.

Kościół Mariacki w Gelnhausen

Jednym z najcenniejszych zabytków i zarazem symboli Gelnhausen jest usytuowany w samym sercu miasta okazały romańsko-gotycki Ewangelicki Kościół Mariacki (Evangelische Kirchengemeinde Marienkirche Gelnhausen). Jego budowa rozpoczęta została w drugiej połowie XII wieku wkrótce po założeniu miasta. W zapiskach historycznych pierwsza wzmianka o Kościele Mariackim pojawia się w dokumencie papieża Honoriusza III datowanym na 1223 rok. W tym czasie świątynia była już praktycznie ukończona i stanowiła własność Kanoników Regularnych Zakonu Premonstratensów (Norbertaniów). W ich rękach kościół pozostawał aż do wybuchu wojen chłopskich (1524-1526) kiedy to w ramach reformacji przejęty został przez ewangelików. Na przestrzeni wieków świątynia była także kilkukrotnie przebudowywana. Pierwsza większa modernizowana miała miejsce już w XV wieku, kiedy to podwyższone zostały nawy boczne i dodano nowe gotyckie okna a także dobudowano zakrystię i kaplicę procesyjną. Kolejne zmiany zostały wprowadzone w XVII i XIX wieku. Wtedy też kościół został gruntownie odrestaurowany. W 1934 roku podczas prac remontowych odkryto zostały średniowieczne freski a w latach 1963 roku przywrócono dobrze zachowaną renesansową ambonę. Główna nawa świątyni i wieża zachodnia zbudowane w stylu romańskim. Nawy boczne zaś, reprezentują styl gotycki. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na charakterystyczne lektorium (przegroda oddzielająca przestrzeń przeznaczoną dla księży lub zakonników od części, w której mogły przebywać osoby świeckie) oraz ołtarz główny.

Gelnhausen - Kościół Mariacki

mail