Zamek Mokrsko Górne - panorama

Mokrsko Górne to niewielka miejscowość w Polsce (województwo świętokrzyskie), położona na prawym brzegu rzeki Nidy (lewy dopływ górnej Wisły). Jednym z ciekawszych zabytków są tu usytuowane na obrzeżach wioski ruiny późnogotyckiego zamku. Obecna twierdza wzniesiona została w latach 1519-1526 na polecenie kró­lo­wej Bo­ny przez marszałka wielkiego koronnego Piotra Kmitę (1477-1553). Powstała w miejscu starej murowanej warowni należącej do członków możnej rodziny Mok­rskich. W kolejnych wiekach posiadłość wielokrotnie zmieniała swoich właścicieli. Władali nią kolejno Gie­buł­tow­scy, Chełm­ińscy, Ksiąs­kowie, Dem­biń­scy i Sto­iń­scy. Na przełomie XVI i w XVII wieku zamek został poddany gruntownej przebudowie. Powstało wówczas m.in. nowe skrzydło a także pod­wyż­szo­no mu­ry ob­ron­ne. Budowla wykorzystywana była aż do XVIII wieku, kiedy to zaniedbana i zniszczona została ostatecznie opuszczona. W późniejszym czasie ruiny służyły okolicznym mieszkańcom jako miejsce pozyskiwania budulca do swoich domostw. Z tej niegdyś imponującej warowni do czasów obecnych zachowały się jedynie porośnięte roślinnością resztki wschod­niej ścia­ny do­mu miesz­kal­ne­go, pół­noc­no-wschod­ni na­roż­nik mu­ru kur­ty­no­we­go oraz frag­men­ty po­dzia­łów wew­nętrz­nych.

mail